Мають відбутися зміни, які суттєво впливають на встановлення діяння злочинним - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Мають відбутися зміни, які суттєво впливають на встановлення діяння злочинним

“Юридична газета” №51-52 від 20 грудня 2011 року

УКОЛОВ Олексій – старший юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

Сьогодні практика кримінального права показує свою недосконалість і однобічність. Недосконалість кримінального права полягає у тому, що закріплені принципи розслідування кримінальних справ супроводжується численними порушеннями щодо особи, якій інкримінують злочинне діяння. До однотипних порушень можна віднести надмірну тривалість досудового та судового слідства; пору­шення прав особи під час затримання та взяття під варту; нелюдські та недопустимі умови в місцях тримання затриманих та ув´язнених; незаконне та безпідставне позбавлення свободи й особистої не­доторканності; умисне позбавлення гарантій захисту; затримання, арешт, ув´язнен­ня понад терміни, передбачені зако­ном; бездоказове затримання осіб; не­належний розгляд скарг  ув´язнених та взятих під варту осіб тощо.

Разом з цим, потрібно відзначити й те, що в кримінальному праві мають відбутися зміни, які суттєво впливають на встановлення діяння злочинним. Яскравим прикладом цього є прийняття Верховною Радою України закону про декриміналізацію економічних злочинів. Так, згідно вказаних змін планується скасування кримінальної відповідальності за деякі правопорушення у сфері господарської діяльності, до яких, зокрема, відносяться правопорушення, пов’язані з контрабандою, зайняттям забороненими видами господарської діяльності, протидією законній господарській діяльності, ухиленням від повернення виручки в іноземній валюті тощо, та застосування до таких діянь адміністративної відповідальності. Також вказаним законом законодавець намагається удосконалити обрання такого запобіжного заходу, як застава. Запропоновані новели у застосуванні вказаного запобіжного заходу є недосконалими. Зокрема, розмір застави не може бути меншим від розміру заявленого цивільного позову, обґрунтованого достатніми доказами. Проте чітко не визначено, на якій стадії судового процесу суд має дати оцінку заявленому цивільному позову на предмет його обґрунтованості, що, у свою чергу, створює складності для застосування такого запобіжного заходу до моменту вивчення судом всіх матеріалів справи.

Не можна не відзначити роботу законодавця, який розробляє редакцію нового кримінально-процесуального кодексу  (далі -КПК) України. Основні зміни, які пропонується ввести, відрізнятимуть новий КПК від старого, зокрема, у питаннях скасування дослідування кримінальної справи на стадії судового розгляду, результатом чого очікується збільшення виправдувальних вироків; у новому кодексі враховується рівність прав прокурора та адвоката; планується збільшення видів запобіжних заходів. Так, новою редакцією кримінально-процесуального кодексу України пропонується введення такого запобіжного заходу, як «домашній арешт». Запобіжний захід у вигляді «домашнього арешту» полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому, підсудному залишати місце свого проживання, що є досить гуманним по відношенні до особи, вину якої ще не доведено в суді, і це може вплинути на зменшення судових рішень по обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальній практиці в нашій компанії приділяється досить багато уваги, оскільки загроза кримінального переслідування, як правило, виникає раптово, і важко заздалегідь передбачати подібний розвиток подій.

З метою розширення знань у кримінально-правовій практиці компанія проводить круглі столи, де адвокати діляться своїм досвідом та отримують інформацію про дієві способи захисту.

За минулий рік, компанія досить успішно захищала інтереси осіб, відносно яких порушувались кримінальні справи за шахрайство, невиплату заробітної плати, службове недбальство, ухилення від сплати податків, порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, підробка документів тощо.

Робота адвокатів компанії в кримінальних справах полягає в захисті прав конкретного громадянина, який є безпосереднім учасником кримінальної справи. Участь адвоката в кримінальному процесі направлена на дотримання букви закону на всіх етапах судового та досудового слідства. Вступаючи у кримінальну справу, адвокати компанії вживають всі можливі законні способи здобуття доказів, які будуть підтверджувати незаконність притягнення до кримінальної відповідальності, чи за для захисту прав потерпілих. Не можна залишити поза увагою і те, що великий штат адвокатів компанії має змогу надавати правову допомогу не лише особі, відносно якої порушено кримінальну справу, а й свідкам, на яких слідство може тиснути з метою спотворення їх свідчень.

У наступному році компанія не буде залишати кримінальну правову практику і буде робити все задля досягнення позитивних результатів для своїх клієнтів.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda