Однією з тенденцій у 2011 році слід назвати посилення ролі судових рішень ВСУ - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Однією з тенденцій у 2011 році слід назвати посилення ролі судових рішень ВСУ

“Юридична газета” №51-52 від 2011 року

КОРШУН Андрій – партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”

Стан судової практики юридичної фірми «Центр правового консалтингу» у 2011 році характеризується тим, що основний обсяг справ, в яких брали участь наші фахівці, становили справи за позовами фінансово-кредитних установ до фізичних та юридичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами, звернення стягнення на предмет іпотеки, застави, а також справи за позовами боржників про визнання недійсними кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, їх розірвання. При цьому пріоритетними у 2011 році залишилися спори що виникають при укладенні, зміні, розірванні договорів, визнанні їх недійсними, спори про захист права власності, земельні спори, спори, пов’язані з розрахунками за товари, роботи та послуги.

Однією з тенденцій в судовій практиці в 2011 році слід назвати посилення ролі судових рішень Верховного Суду України, прийнятих за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах. Це пов’язано насамперед зі змінами до чинного процесуального законодавства України, за змістом яких рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України (ч. 1 ст. 111-28 ГПК України, ч. 1 ст. 244-2 КАС України, ч. 1 ст. 360-7 ЦПК України). В цьому аспекті слід відзначити роботу вищих спеціалізованих судів, які шляхом надіслання інформаційних листів доводять до відома судів нижчого рівня відповідні правові позиції найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції.

Також у 2011 році триває тенденція збільшення нових категорій корпоративних спорів, поява яких обумовлена прийняттям у 2010 році Закону України «Про акціонерні товариства». Серед них слід відмітити спори, що стосуються участі бірж в судових справах відносно обігу акцій, оскарження рішень зборів акціонерів за нових обставин (порушення процедури скликання і проведення, особливо – голосування; один з нових видів – кумулятивне голосування), спори пов’язані з представництвом акціонерів на загальних зборах, зі списком акціонерів допущених до голосування і прийняття участі у зборах.

Стосовно виконання судових рішень у 2011 році слід зазначити, що навіть з набранням чинності у новій редакції Закону України «Про виконавче провадження», якою розширено права державного виконавця та посилено відповідальність боржника, ситуація з їх виконанням кардинально не змінилася. Однією з основних причин неналежного та несвоєчасного виконання судових рішень є передусім завантаженість державних виконавців. Так, на виконанні у кожного з них – по декілька сотень проваджень, а на проведення виконавчих дій по одному провадженню інколи необхідно витратити цілий день. При цьому, крім вчинення виконавчих дій, виконавець зобов’язаний представляти виконавчу службу в судах, відповідати на скарги тощо.

На наш погляд, ефективність роботи виконавчої служби перш за все полягає в удосконаленні законодавства, яке не дозволятиме ігнорувати виконання рішень, а також у підвищенні авторитету виконавчої служби у суспільстві.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda