Особливості обчислення строків у справах про банкрутство. Вимоги кредиторів - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Особливості обчислення строків у справах про банкрутство. Вимоги кредиторів

Роман Кравченко, арбітражний керуючий, старший юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

“Юридична газета” №36 від 7 вересня 2010 року

Зазначена автором ситуація виникає не часто, оскільки правила перенесення строків прямо закріплені у Господарському процесуальному кодексі України та застосовуються, в тому числі, і під час здійснення процедури банкрутства.

Разом з тим Закон України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є досить недосконалим, що виражається в тому, що він містить велику кількість колізій, а також прогалин, які на даний час належним чином не врегульовані.

На даний час ряд зазначених вище проблемних питань суди намагаються вирішити за допомогою формування певної судової практики, однак, навіть вона не завжди надає можливість уникнути різного підходу до тлумачення норм матеріального права.

Наприклад, неврегульованим є питання щодо необхідності проведення загальних зборів кредиторів та створення комітету кредиторів у випадку банкрутства боржника в порядку статті 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон). Диспозиція статті 51 Закону не передбачає проведення загальних зборів кредиторів та створення комітету кредиторів. Проте існує певна практика господарських судів, відповідно до якої суди вважають, що в такому випадку також необхідно провести скликання загальних зборів кредиторів та створити комітет кредиторів. Таку позицію суди мотивують тим, що при банкрутстві боржника в порядку статті 51 Закону за аналогією повинні застосовуватись положення статті 16 Закону, які регулюють порядок скликання загальних зборів кредиторів та створення комітету кредиторів.

У будь-якому випадку, на мою думку, такі питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda