Строки звернення особи до адміністративного суду. Питання до законодавчих новел ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Строки звернення особи до адміністративного суду. Питання до законодавчих новел ЗУ “Про судоустрій та статус суддів”

“Юридична газета” №42 від 19 жовтня 2010 года.

Крім проблемних питань, що розглянуті у запропонованій статті, слід також додатково зупинитись на питанні щодо можливості оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень після закінчення адміністративної процедури оскарження таких рішень, установленої Законом України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, оскільки таке питання досить часто виникає у платників податку у зв’язку із скороченням строків для звернення до суду, встановлених КАС України з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій та статус суддів».
Так, згідно із підпунктом 5.2.2. пункту 5.2. статті 5 Закону України № 2181 у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується, має право звернутися до контролюючого органу із скаргою про перегляд цього рішення.
Частиною четвертою статті 99 КАС України встановлено, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Отже, скорочення загальних строків для звернення до суду у випадку, якщо платник податків вирішив спочатку скористатися правом на апеляційне узгодження податкового зобов’язання, не перешкоджає йому після закінчення адміністративного оскарження звернутися протягом місячного строку до суду із відповідним позовом.
Проте необхідно мати на увазі, що якщо платник податку спочатку обрав адміністративну процедуру оскарження і не досяг своєї мети, отримавши рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, то з моменту отримання такого рішення контролюючого органу згідно із підпунктом 5.2.4. пункту 5.2. статті 5 Закону України № 2181 процедура адміністративного оскарження вважається закінченою. Згідно з цим же підпунктом Закону України № 2181 день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження податкового зобов’язання платника податків. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення.
В цій ситуації у платника податку відповідно до частини четвертої статті 99 КАС України є місячний строк для звернення до суду. Незважаючи на це, якщо платник податку не звернеться до суду протягом десяти календарних днів з дня закінчення процедури адміністративного оскарження, що призводить до узгодження суми податкового зобов’язання, то така сума узгодженого податкового зобов’язання відповідно до підпункту 5.3.2. пункту 5.3. та підпункту 5.4.1. пункту 5.4. статті 5 Закону України № 2181 у випадку її не сплати буде кваліфікована органами державної податкової служби як податковий борг.
При цьому платник податків не втратить право на звернення до суду до остаточного спливу місячного строку, але таке звернення до суду у зв’язку з тим, що узгоджене податкове зобов’язання фактично стало податковим боргом, не буде правовою перешкодою для реалізації органами державної податкової служби своїх повноважень щодо стягнення податкового боргу.
Звернення ж до суду платником податку у десятиденний строк з дня закінчення процедури адміністративного оскарження є підставою для застосування підпункту 5.2.4. пункту 5.2. статті 5 Закону України № 2181, зокрема, положення, згідно з яким при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення, і, отже, підстави для кваліфікації органами державної податкової служби несплачених сум податків як сум податкового боргу будуть відсутні.
НОНКО Артур – к.ю.н., керуючий партнер ЮФ «Центр правового консалтингу»

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda