Вимоги додавати до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанції не є процесуально обґрунтованою - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Вимоги додавати до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанції не є процесуально обґрунтованою

“Юридична газета” №48 від 30 листопада 2010 року

Ігор Окуєв, к.ю.н., партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”

Питання, висвітлене авторами публікації, не є новим, оскільки практика залишення без руху касаційних скарг з підстав відсутності в додатку до них копій оскаржуваних судових рішень, оформлених згідно з Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. №68, існує вже тривалий час (див.: наприклад, ухвала судді Верховного Суду України від 25.09.2007 р. у цивільній справі №6-21431ск07 // ЄДРСР – №1071171). Натомість, актуальність даного питання зберігається й на даний час, оскільки така практика дійсно створює певні перешкоди в реалізації права на касаційне оскарження.

Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, ЦПК України та Закону України «Про міжнародне приватне право» (ч. 1 ст. 2 ЦПК України). ЦПК України відносно форми документів в цивільному процесі, які подаються особами, які беруть участь у справі, оперує такими термінами, як «оригінал» (ч. 5 ст. 42, ч. 2 ст. 64, ст. ст. 138, 370), «копія» (ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 64,  ч. 5 ст. 74, ч. 4 ст. 75, ч. 3 ст. 98, ч. ч. 1, 4 ст. 105, ч. 5 ст. 105-1, ч. 6 ст. 119, ст. ст. 120, 127, 138, ч. 4 ст. 151, ч. 4 ст. 229, п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 252, ст. 294, ч. 5 ст. 295, ч. 5 ст. 326, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 405), «посвідчена нотаріально або посадовою особою організації…» (ч. 2 ст. 42), «копії, посвідчені суддею» (ч. 5 ст. 42), «засвідчені печаткою експертної установи копії документів» (ч. 5 ст. 171), засвідчена суддею копія (ст. 138), «засвідчена нотаріально» (п. 1 ч. 2 ст. 252), «засвідчений нотаріально» (ч. 5 ст. 253), «засвідчена в установленому порядку копія» (п. 1 ч. 3 ст. 394, п. 1 ч. 2 ст. 400), «копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку» (ч. 2 ст. 405), «офіційний документ» (п. 2 ч. 3 ст. 394, п. 2 ч. 2 ст. 400), «дублікат» (ст. 370), «засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави» (ч. 3 ст. 416), «засвідчений відповідно до законодавства» (п. 6 ч. 3 ст. 394, п. 3 ч. 2 ст. 400).

З огляду на викладене, на нашу думку, вимога додавати до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанції, які мають бути підписані та скріплені гербовою печаткою суду, не є процесуально обґрунтованою, оскільки законодавець чітко визначає форму документа, подання якого вимагається від учасників цивільного процесу в кожному конкретному випадку, а ч. 5 ст. 326 ЦПК України вимагає лише подання копій оскаржуваних судових рішень.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda