Боротьба з процесуальними диверсіями у господарському процесі - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Боротьба з процесуальними диверсіями у господарському процесі

 Юридична газета №15 від 13 квітня 2010 року

Коментар експерта: Ігор Окунєв, партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”

Зловживання процесуальними правами сторонами в судовому процесі є актуальною проблемою судочинства, оскільки cтосується не тільки інтересів учасників певного судового процесу, але й держави й суспільства в цілому, в ряді інтересів третіх осіб. Тому підготовка Вищим господарським судом України інформаційного листа від 15.03.2010 р. N 01-08/140 «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві» є дійсно виправданою та необхідною дією.

Разом з тим, на нашу думку, не є достатнім визначення поняття «зловживання процесуальними правами» через описання приблизного переліку дій, що відносяться до зловживань відповідного виду. В цьому аспекті, вважаємо, що було б доцільним насамперед встановлення чітких критеріїв, на підставі яких, дії учасників судового процесу можуть кваліфікуватись судами як зловживання процесуальними правами. Це пояснюється тим, що в деяких випадках межа між зловживанням та добросовісною і розумною поведінкою є досить тонкою, що може призвести до безпідставного застосування негативних санкцій до учасника судового процесу (наприклад, за численні, на думку суду, клопотання). При цьому, слід враховувати, що сторони, з огляду на змагальність судового процесу, не повинні бути його пасивними учасниками та зобов’язані вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи (ст. 4-3, ч. 3 ст. 22 ГПК України).

Загалом слід зазначити, що боротьба зі зловживання процесуальними правами повинна відбуватись виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом, тому зазначена проблема може бути належним чином врегульована лише на законодавчому рівні шляхом внесення відповідних змін та доповнень до процесуального законодавства з урахуванням відповідних рекомендацій та роз’яснень Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda