Оцінка активі інститутів спільного інвестування незалежними оцінювачами - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Оцінка активі інститутів спільного інвестування незалежними оцінювачами

Тетяна Піддубна, Директор департаменту з питань реєстрації фінансових установ ЮФ “Центр правового консалтингу”  

Вимога про необхідність проведення оцінки вартості активів ІСІ передбачена Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Цей закон визначає активи ІСІ як сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування. Оцінка таких активів здійснюється компанією з управління активами (КУА) для розрахунку вартості чистих активів у цілому ряді випадків, передбачених законодавством, у залежності від типу та виду ІСІ.

Відповідна методика, що застосовується КУА для оцінки активів, які знаходяться в її управлінні, описана в «Положенні про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», затверджене рішенням ДКЦПФР № 201 від 02.07.2002р.

У відповідності з даним нормативним документом КУА має право залучати до оцінки активів ІСІ незалежного оцінювача.

Проте варто зазначити, що відповідно до статті 37 вищевказаного Закону, незалежний оцінювач майна ІСІ розглядається тільки як суб’єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його купівлі або відчуження. Тобто оцінка активів ІСІ незалежним оцінювачем в інших випадках чинним законодавством не передбачена.

При цьому оцінка нерухомого майна проводиться на підставі договору, укладеного між КУА та незалежним оцінювачем. Вимоги до даного договору чітко прописані в «Положенні про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування» затверджене рішення ДКЦПФР № 313 від 23.10.2001р.).

В той же час законодавством не заборонено залучати оцінювача для оцінки будь-якого майна ІСІ, проте існує суттєве «Але». Ключовим у цьому випадку буде питання – хто оплатить вартість послуг оцінювача? У разі оцінки нерухомості винагорода за послуги незалежного оцінювача виплачується за рахунок активів ІСІ (абзац другий ст. 37 Закону про ІСІ).

Якщо ж КУА вирішить залучити незалежного оцінювача для оцінки інших активів ІСІ (наприклад, цінних паперів, корпоративних прав тощо), то витрати за надання даних послуг КУА не зможе покрити за рахунок ІСІ, оскільки це витрати, які не є обов’язковими і не передбачені Законом про ІСІ. Отже такі витрати повинна нести КУА. При цьому віднести їх на валові витрати КУА також не має права, отже вони підлягають відшкодуванню за рахунок чистого прибутку КУА.

Таким чином, якщо з якихось причин КУА сама не може здійснити оцінку активів, які перебувають в її управлінні, то вона цілком може звернутися за допомогою до незалежного оцінювача, оплативши його послуги з власного прибутку.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda