Договір авторського нагляду, як вид договору про надання послуг - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

З шаленим ритмом щороку розвивається галузь архітектури. Твори архітектури, створені у процесі такої діяльності, віднесені до об’єктів авторського права та охороняються законом.

Договір авторського нагляду направлений на успішне втілення погоджених між замовником та виконавцем, раніше створених проектів. Загалом, відносини, що виникають між сторонами договору авторського нагляду, регулюються цивільним законодавством, як вид надання послуг. Як і будь-який інший вид договору, договір авторського нагляду має свою специфіку.

Коли між замовником та виконавцем послуг виникають розбіжності, то сторони звертаються до положень договору і тому важливо перед підписанням договору належно узгодити усі аспекти відносин.

Найчастіше спори виникають з наступних питань:

  • Ціна послуг та порядок розрахунків;
  • Порядок надання послуг;
  • Порядок приймання-передачі послуг тощо.

Ціна договору визначається виходячи з об’єму наданих послуг та погоджується сторонами у договорі. Вартість послуг не повинна бути приблизною. Особисті витрати автора при наданні послуг відповідно до договору (проїзд до місця виконання робіт та інше) відшкодовуються замовником. Варто відмежувати особисті витрати автора від вартості послуг. Для підтвердження додаткових витрат, автором можуть надаватися відповідні документи про понесення витрат або сторони можуть визначити інший порядок підтвердження та оплати витрат автора.

Аналіз судової практики свідчить, що існують випадки, коли безпосередньо після укладення договору авторського нагляду замовник вирішує, що втілення відповідного архітектурного проекту (дизайн-проекту) не дасть очікуваного результату, а тому достроково розриває договірні відносини з автором. Складнощі виникають при проведенні розрахунків, якщо сторонами не погоджено у договорі строки та порядок розрахунків при достроковому розірванні договору.

При визначенні порядку надання послуг сторони визначають перелік послуг, які надаються автором та умови для виконання таких робіт. Для забезпечення належного виконання робіт слід зазначити у договорі умови щодо обладнання робочого місця автора, порядок його прибуття на об’єкт будівництва та перелік додаткових витрат, які замовник компенсує авторові. При здійсненні авторського нагляду автор наглядає за діяльністю генпідрядника. На практиці нерідко виникають ситуації, коли генпідрядник відхиляється від проекту, не виконує або неналежно виконує покладені на нього обов’язки. Автор при здійсненні нагляду інформує замовника про подібні випадки ухилення генпідрядника від виконання своїх обов’язків, тому договір повинен передбачати порядок обміну інформацією та строки реагування на них замовником.

Факт та обсяги надання послуг підтверджуються відповідним актом, який автор надсилає у вказані у договорі строки замовникові. Необхідно звернути увагу, що бувають випадки, коли замовник з необґрунтовано відмовляється від підписання акту виконаних робіт. Для уникнення негативних наслідків у таких ситуаціях, договором визначають способи урегулювання відносин при відмові замовником від прийняття послуг. Підтвердженням належного виконання автором своїх обов’язків за договором є відсутність письмових претензій чи зауважень з боку замовника.

До речі, важливо також пам’ятати, що здійснення авторського нагляду має на меті втілення в життя вже створеного та погодженого проекту, який було розроблено за замовленням до початку надання послуг авторського нагляду та погоджено, і відповідно який задовольняє кінцеву мету замовника. Це окремий договір про надання послуг, тому в процесі здійснення авторського нагляду замовник вправі вносити зауваження щодо наданих послуг, проте не до проекту, який є основою для надання послуг та вже погоджений замовником.

Підводячи підсумок, варто сказати, що договори про надання послуг мають свої особливості, а тому завжди краще звернутися за допомогою до спеціалістів, які допоможуть у підготовці такого договору.

Катерина Тараскіна, юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda