Договір на створення об'єкта інтелектуальної власності
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Відповідно до законодавства особисті майнові та немайнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, що створюються, належать автору. Проте договором може бути передбачено надання у користування об’єкта інтелектуальної власності (без передачі майнових прав) або передача виключних майнових прав на об’єкт. Особисті немайнові права не відчужуються та належать лише автору.

Коли виникає потреба у розроблені дизайну чи архітектурного проекту зазвичай звертаються до кваліфікованих спеціалістів або компаній, які надають відповідні послуги. Результатом такої діяльності є створення об’єктів інтелектуальної власності (дизайн-проекти, графічні зображення, креслення, малюнки, ілюстрації тощо), права на які охороняються законом.

Відносини, що виникають в даній сфері між замовником та виконавцем послуг із розроблення на замовлення об’єкту права інтелектуальної власності регулюються за допомогою договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Однак, перед підписанням договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, варто пам’ятати, що існує низка «підводних каменів», на яких потрібно акцентувати увагу, щоб у подальшому уникнути спорів.

Неврахування деталей при розробленні договору із замовником створює певні ризики для виконавця. В першу чергу, вони пов’язані з незвичайним предметом договору, а саме створенням об’єкта права інтелектуальної власності.

Розглянемо деякі особливості, пов’язані з укладенням договорів про надання послуг:

  • Умови використання замовником створеного об’єкта

Замовник має право самостійно вирішувати, як використовувати об’єкт. Однак це повинно бути прописано у договорі.

  • Виконання робіт особисто виконавцем

Замовник вправі вимагати, щоб роботи виконувалися  особисто виконавцем без залучення третіх осіб. За загальним правилом виконавець виконує роботи особисто. В іншому випадку треті особи будуть виступати співавторами твору і відповідно матимуть авторські права на створений об’єкт, тому така умова суттєво зменшує можливість виникнення спорів у частині майнових прав на результат робіт.

Проте, якщо об’єкт інтелектуальної власності створено найманими робітниками відповідно до трудового договору, то майнові права на об’єкт належать в рівних частинах роботодавцеві та працівникові, якщо інше не визначено в договорі. Проте працівник може передати майнові права роботодавцеві. При цьому не варто забувати, що немайнові права не відчужуються та належать виключно авторові, тобто працівникові.

  • Перелік, найменування та очікуваний результат робіт повинні бути погоджені сторонами та чітко прописані у договорі

Це суттєво знизить ймовірність виникнення розбіжностей та непорозумінь між сторонами, так як кінцевий результат повинен задовольнити потреби замовника робіт, а також відповідати встановленим замовником та законодавством вимогам до якості.

  • Документація

Можливо, що у процесі виконання робіт виконавцеві знадобиться певна документація від замовника. Щоб своєчасно отримати від замовника усі необхідні документи, договором варто передбачити обов’язок замовника надати такі документи, а також наслідки ненадання документів.

  • Надання послуг авторського нагляду

Сторони можуть прописати в договорі також умови авторського нагляду. Якщо сторони погодили надання послуг з авторського нагляду, як складову частину договору про виконання робіт за замовленням, то необхідно визначити обсяг прав та обов’язків кожної зі сторін, а також зазначити об’єм послуг, порядок надання з переліком послуг та зазначенням кінцевого результату надання послуг.\

  • Передача виключних майнових прав на результат робіт за договором

У такому випадку момент передачі виключних майнових прав повинен бути чітко визначеним, а також визначений об’єм передачі майнових прав. За загальним правилом, визначеним Цивільним кодексом України, сторони спільно набувають майнові права на створений об’єкт права інтелектуальної власності за замовленням. Умова про передачу виключних майнових прав не є обов’язковою, але за її відсутності майнові права на створені твори образотворчого мистецтва залишаються у автора. Нерідко замовник сприймає підписання договору, як набуття майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, проте передача об’єкта у власність не означає передачу майнових прав на цей об’єкт. Доцільно розмежовувати у договорі права обох сторін на створений об’єкт.

  • Порядок виконання робіт

На практиці досить часто виникають ситуації, коли сприйняття замовником та виконавцем вигляду об’єкта відрізняється. Це обумовлено наявністю суб’єктивного погляду у кожної зі сторін. Ризик пред’явлення замовником претензій до виконавця досить великий. В такому випадку сторонам завчасно слід погодити механізм внесення зауважень замовником та виконавцем, обмін інформацією, а також право сторони розірвати договір, якщо сторони спільно не прийдуть до загального рішення, щодо усунення розбіжностей. Усі зауваження та побажання сторін у процесі виконання робіт за договором повинні бути виражені письмово ( на папері або за допомогою електронних засобів зв’язку ).

  • Порядок дострокового розірвання договору

У разі дострокового розірвання договору за домовленістю сторін важливо визначити порядок розрахунків між сторонами, а саме оплату фактично виконаної роботи виконавцем. Враховуючи специфіку предмета договору, обов’язково потрібно зазначити, чи переходить виключне майнове право на вже виконані роботи до замовника послуг та в який момент.

Ризики неналежного виконання сторонами умов договору існують завжди, проте зважаючи на специфічний предмет договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності радимо приділяти особливу увагу вказаним вище моментам.

У будь-якому випадку, допомога кваліфікованих юристів при розробленні проекту договору допоможе уникнути або максимально знизити негативні наслідки від спорів між сторонами.


Катерина Тараскіна, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань інтелектуальної власності ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda