Як оформити трудові відносини в студії дизайну з персоналом?
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Роботи, пов’язані з договорами про надання дизайнерських послуг, виконуються архітектурними (дизайнерськими) бюро, які часто на підставі трудових чи цивільно-правових договорів взаємодіють з третіми особами – безпосередніми виконавцями всієї роботи або окремих її частин.

І замовник, і бюро зацікавлені в тому, щоб регулювання виняткових прав, особливо в частині переходу від бюро до замовника, здійснювалося належним чином.

Для здійснення такого переходу бюро само повинно бути наділене відповідним обсягом прав. У зв’язку з цим трудові відносини між бюро і його співробітниками повинні регулюватися з урахуванням цих особливостей. Крім того, в основному договорі про надання дизайнерських послуг слід чітко визначити процедуру та умови залучення субпідрядників на підставі договорів цивільно-правового характеру.


⇒Юридичні послуги для дизайнерських студій та архітектурних бюро


Проблеми, пов’язані з переходом виняткових прав на об’єкт інтелектуальної власності можуть виникати як безпосередньо при здачі робіт, так і через деякий час. Причинами виникнення таких проблем можуть бути як недоліки основного договору про надання дизайнерських послуг, так і відсутність правильного регулювання трудових відносин в цій сфері.


⇒більше про послугу Комплаенс процедури та трудові відносини


Також дуже часто в сфері таких відносин сторони зацікавлені в дотриманні конфіденційності. Сьогодні передбачати положення про конфіденційність  – стандартна практика не тільки в процесі укладення договорів, пов’язаних з інтелектуальною власністю, а й при укладанні практично всіх цивільних і господарських договорів. Але при цьому, практика регулювання трудових правовідносин в Україні, на жаль, грунтується на законодавстві радянської України, а саме – Кодексі законів про працю 1971 року. Цей нормативно-правовий акт не містить чітких положень, які б регулювали дотримання конфіденційності співробітниками. Крім того, в Україні досі існує практика прийняття на роботу на підставі наказу директора або шаблонного трудового договору. Такі відносини вкрай рідко передбачають положення про конфіденційність.

У разі порушення конфіденційності замовник може звернутися за відшкодуванням завданих збитків до бюро, згідно з договором, і останнє буде змушене відшкодувати такі збитки в незалежності від того, хто саме з його співробітників винен в цьому.

Саме в таких випадках можуть виникнути ситуації, коли інтереси архітектурного (дизайнерського) бюро, як виконавця, можуть бути порушені:

  • по-перше, відшкодування збитків за основним договором у разі порушення конфіденційності покладається на архітектурне бюро в незалежності від того, хто саме із співробітників скоїв правопорушення;
  • по-друге, якщо трудові або цивільно-правові (субпідрядні) відносини оформлені без урахування положень про конфіденційність, відшкодувати збитки бюро в порядку регресу може бути вкрай складно;
  • по-третє, порушення конфіденційності може завдати значної шкоди діловій репутації бюро.

Також варто зауважити, що при укладенні істотних угод на надання дизайнерських послуг, замовник може бути принциповим з питань виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності та конфіденційності і просто відмовитися від укладення договору через некоректне регулювання даних питань у трудових відносинах бюро.

Залежно від послуг, що надаються існує кілька варіантів забезпечення регулювання переходу виняткових прав і конфіденційності в сфері архітектури та дизайну:

  • укладання трудових договорів із зазначенням окремих положень про конфіденційність і правовий характер виняткових прав на об’єкт інтелектуальної власності;
  • виготовлення спеціальних посадових інструкцій, які б містили деталізовані положення про перехід виняткових прав на конкретні об’єкти інтелектуальної власності, за конкретним договором, а також детальні положення про конфіденційність.

Залежно від конкретної ситуації можливі і інші варіанти оформлення правовідносин.

Оформлення юридично правильних відносин з співробітниками важливо не тільки для правового забезпечення інтересів бюро, а й для превентивного інформування співробітників. Підписавши договір або ознайомившись з інструкцією, яка передбачає штрафні санкції, співробітник буде більш уважно ставиться до виконання своїх трудових обов’язків.

Слід звернути увагу, що у зв’язку зі специфікою правового інституту інтелектуальної власності, а також все ще не стабільною судовою практикою в Україні в цій сфері, дуже важливим є юридично правильне оформлення таких договорів. Необхідно з відповідальністю підійти до підбору формулювань, чітко прописати права, обов’язки, а також обмеження в діяльності співробітників як в договорах, так і інших внутрішніх документах бюро. Незначне, на перший погляд, формулювання може згодом призвести до серйозних проблем.


Дмитро Варик, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань підготовки договорівООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda