Розповсюдження в Україні оманливої реклами лікарського засобу - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Розповсюдження в Україні оманливої реклами лікарського засобу

Коментар експерта: Андрій Коршун, партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”
Підтримуючи позицію автора статті стосовно актуальності рішення АМКУ щодо недобросовісної реклами лікарського засобу «Лазолван» не можна не погодитись з твердженням, що єдиним державним органом, який здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів є АМКУ.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, проводиться Антимонопольним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист економічної конкуренції.
Зміст ситуації описаний у статті, дійсно дає підстави для висновків щодо обґрунтованості рішення АМКУ про недобросовісність реклами лікарського засобу «Лазолван» у зв’язку із порушенням компанією «Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG» положень ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей та притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності.
Враховуючі ті обставини, що препарат «Лазолван» показаний для застосування як мукалтичний засіб, а не як лікувальний засіб від кашлю, і це в свою чергу підтверджується реєстраційним посвідченням МОЗ України, інформація, яка була викладена в рекламному ролику порушує загальні принципи рекламування товарів/послуг, такі як точність та достовірність реклами
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про рекламу» в рекламі лікарських засобів необхідно зазначати об’єктивну інформацію про лікарський засіб.
У рекламі лікарських засобів забороняється розміщення відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу є гарантованим. Також в рекламуванні лікарських засобів забороняється наводити інформацію, що може вводити споживача в оману щодо ефективності лікарського засобу.
З огляду на вищевикладене ми погоджуємось із висновком АМКУ, що рекламування лікарського засобу «Лазолван» зі слоганом «Кашель вилікує вам, звільнить подих – Лазолван» призводить до неоднозначного тлумачення властивостей лікарського засобу «Лазолван» і об’єктивно може сформувати думку у споживачів, що при використанні даного лікарського засобу ефект буде саме лікувальний і гарантований.
Проте, питання недобросовісності реклами є оціночним і рішення з цього приводу повинно прийматись з урахуванням всіх суттєвих обставин, що підтверджують або спростовують порушення суб’єктом господарювання вимог закону.

Юридична газета. – 2010. – №15

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda