Виконання зобов’язань страховиками України перед громадянами України які перебувають на окупованій території - АР Крим за договорами добровільного страхування наземних транспортних засобів - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Виконання зобов’язань страховиками України перед громадянами України які перебувають на окупованій території – АР Крим за договорами добровільного страхування наземних транспортних засобів

У зв’язку з окупацією Російською Федерацією території АР Крим, виникла значна кількість питань, щодо порядку вирішення цивільно-правових відносин громадян, які перебувають на даній території, у відповідності до законодавства України. Одне з таких питань пов’язане зі страхуванням, зокрема – врегулюванням страхових випадків та отримання страхового відшкодування.

Приймаючи до уваги те, що територія АР Крим була окупована в березні місяці 2014 року, то відповідно більшість договорів страхування, які були укладені до вказаного часу, на даний час діючі, а отже страховики повинні виконувати зобов’язання перед страхувальниками та потерпілими відповідно до умов страхування, згідно ЗУ «Про страхування».

Однак, після окупації території АР Крим правовідносини між страховиками та страхувальниками ускладнилися за таких обставин:

– філії страхових компаній України, які здійснювали страхування та проводили врегулювання страхових випадків на території АР Крим, на даний час припинили діяльність. Однак, дана обставина не говорить про те, що страхувальник не може звернутися до відповідного страховика із заявою. Адже, незалежно від умов договору страхування, заявник не зобов’язаний звертатися у конкретно визначений підрозділ страховика. Отже, заяву про настання страхового випадку та  відшкодування шкоди можна подати до одного з підрозділів страховика, який має зобов’язання за договором страхування та розміщення якого є зручним для страхувальника;

– на території АР Крим на даний час не діють банківські установи України і введена в обіг іноземна валюта – російський рубль. У зв’язку з цим, перерахування коштів на рахунки банківських установ чи станції технічного обслуговування не проводяться. Тому, страхове відшкодування можна отримати за платіжними системами, наприклад як «Приватмані» яка діє в КБ «ПриватБанк» або на розрахункові рахунки заявників, які відкриті в банківських установах на материковій частині України. При цьому, однією з умов є те, щоб заявник мав паспорт громадянина України;

– зі складеної в останній час практики видно, що пошкоджені транспортні засоби, які можуть самостійно пересуватися, страхувальники зазвичай надають страховикам на материковій частині України при написанні заяви про страховий випадок. Однак, коли транспортний засіб не може пересуватися, то заявники узгоджують огляд транспортного засобу зі страховиком. В даному випадку страховик зазвичай направляє представника компанії, аварійного комісара чи оцінювача.

– є питання з фіксуванням самого страхового випадку та встановлення факту вини. На даний час на окупованій території АР Крим діє законодавство Російської Федерації. У зв’язку з цим фіксування (складення первинних документів) і встановлення вини, буде здійснюватися відповідно до законодавства Російської Федерації. Тому, у зв’язку з тим, що вказане законодавство дещо відрізняється від законодавства України, може ускладнити питання, щодо отримання страхового відшкодування.

Однак, якщо в договорі страхування, буде вказаного «територія дії» – країни СНД, то даного питання не повинно виникати взагалі.

Тобто, з вищевикладеного видно, що на даний час, громадянам, які перебувають на окупованій території  АР Крим і мають правовідносини зі страховиками України, можуть і мають право отримати страхове відшкодування по договорам страхування, але при цьому можуть виникнути ускладнення по врегулюванню деяких питань, зокрема вказаних вище, і потребують в кожній конкретній ситуації детального розгляду.

Старший юрист ЮФ «Центр правового консалтингу» Олександр Прокопець.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda