ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД Start-up та інтернет проектів
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
фото_цпк_стартап

З ким ми працюємо і хто наші клієнти?


Протягом багатьох років юридична фірма «Центр правового консалтингу» надає послуги всім, хто планує відкрити свою справу, в тому числі і в сфері, пов’язаній з розробкою ПЗ або інших ІТ – продуктів, призначених для широкого кола споживачів, продаж яких здійснюється за допомогою глобальної мережі Інтернет.

У зв’язку з цим нашими юристами отримано значний практичний досвід в цій сфері і, таким чином, узагальнивши і систематизувавши накопичену інформацію про наших клієнтів, ми можемо точно визначити коло осіб, з якими працює наша юридична фірма.

Перш за все, для будь-якої систематизації, в тому числі і по групах клієнтів, необхідно визначити критерії, за якими буде здійснюватися групування. На наш погляд, оптимально буде виділити окремі групи клієнтів за такою ознакою, як специфіка їх діяльності. При цьому пов’язують всі ці групи в єдиний блок клієнтів такі фактори, як наявність програмних продуктів (комп’ютерних програм, інтернет сайтів та інших) як основа їх діяльності або, в принципі, організація діяльності в мережі Інтернет.

Отже, більшість клієнтів зі сфери стартапів і ІТ проектів, які звертаються за допомогою в юридичну фірму «ЦПК», можна класифікувати за такими умовним групам:

– послуги інтернет-сервісів, в тому числі і тих, діяльність яких пов’язана в тій чи іншій мірі з використанням цифрових (крипто) валют;

– розробка ПО;

– інтернет магазини;

– найм програмістів в Україні.

Для правильного розуміння, який сенс ми вкладаємо, коли систематизуємо клієнтів за такими групами, нижче представимо коротку характеристику специфіки діяльності для кожної із зазначених груп. Зокрема:

інтернет-сервіси – це клієнти, які планують створити або вже створили (тобто знаходяться на якомусь з етапів в процесі розробки) технологічні сервіси, призначені для виконання будь-яких корисних функцій, як правило, для невизначеного кола споживачів, діяльність яких пов’язана з глобальною мережею Інтернет;

розробка ПО – це широка група клієнтів, яка представлена як компаніями, які займаються розробкою програмного забезпечення і для цих цілей залучають програмістів, так і самими програмістами, які надають свої послуги різним комерційним замовникам;

найм програмістів в Україні – це, як правило, іноземні компанії, які створюють в Україні свої офіси (представництва) офіційно чи ні та залучають до розробки ПЗ місцевих програмістів;

інтернет-магазини – це іноземні компанії або інтернет-магазини, які планують займатися торгівельною діяльністю в Україні за допомогою організації інтернет-магазинів, або початківці місцеві підприємці, які планую організувати інтернет торгівлю.


Які послуги ми надаємо нашим клієнтам

в сфері ІТ і стартап проектів?


Незалежно від наведеної вище класифікації клієнтів за групами в цій сфері існують блоки юридичних завдань, які повинні бути вирішені усіма клієнтами, а саме:

Організація корпоративної структури бізнесу. У зв’язку з цим ми надаємо нашим клієнтам консультації з таких питань:

– яку корпоративну форму організації бізнесу краще обрати (нерезидент, представництво нерезидента, господарське товариство, підприємництво фізичної особи, трудові відносини або поєднання цих форм);

– як зареєструвати бізнес (супровід усіх реєстраційних процедур і постановка на облік в усіх обов’язкових органах);

– як оформити взаємовідносини між власниками бізнесу (наприклад, укласти корпоративний договір).

Податкове і фінансове планування. У зв’язку з цим ми надаємо нашим клієнтам консультації з таких питань:

– яку систему оподаткування обрати (платник податку на прибуток на загальних підставах, спрощена система оподаткування, ПДВ, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір і ЄСВ);

– яку корпоративну структуру обрати і яким чином структурувати всі господарські операції для правильної оптимізації податкового навантаження при веденні бізнесу;

– як правильно скласти фінансову модель бізнесу (розробка бізнес-планів).

Оформлення взаємовідносин з розробниками об’єктів інтелектуальної власності. У зв’язку з цим ми надаємо нашим клієнтам консультації з таких питань:

– як правильно оформити трудові або договірні відносини з розробниками програмного забезпечення (комп’ютерних програм, веб-сайтів та інших об’єктів інтелектуальної власності);

– як зареєструвати авторські права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені як службовий твір, або майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені на замовлення;

– як правильно оформити договірні відносини між авторами, партнерами (власниками), пов’язані з розподілом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені спільно або на замовлення.

Юридичний супровід господарської діяльності. У зв’язку з цим ми надаємо нашим клієнтам консультації з таких питань:

– як правильно структурувати всі господарські операції при веденні бізнесу за допомогою Інтернет (розробка юридичної схеми роботи інтернет-сервісів, і їх договірне забезпечення);

– як правильно оформити договірні відносини, пов’язані з передачею майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності третім особам (розробка ліцензійних договорів);

– як правильно юридично оформити надання послуг інтернет-сервісом або продажу товарів інтернет-магазином (розробка правил роботи, публічних договорів або публічних оферт на веб-сайти).


АРТУР НОНКО, к.ю.н., керуючий партнер ЮФ «Центр правового консалтингу»


[/column]

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda