Захист прав інвесторів від недобросовісних забудовників в умовах економічної кризи - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Захист прав інвесторів від недобросовісних забудовників в умовах економічної кризи

Юридична газета. -2009. -№11

Як захистити права інвесторів в умовах фінансової кризи, що триває другий рік поспіль, – питання достатньо делікатне. Його складність полягає, насамперед, не стільки в тому, що в Україні недосконале законодавство, значний рівень «правового нігілізму» серед інвесторів чи забудовники «пролобіювали» антикризові закони, зокрема Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. № 800-VI, які нібито суттєво перешкоджають захисту прав інвесторів. Багаторічний досвід практики підтверджує аксіому, що безвихідних ситуацій не існує. Необхідно лише знайти єдине вірне рішення з багатьох можливих! Аналіз фінансових інструментів, які були використанні забудовниками при залученні коштів інвесторів, та детальне вивчення документів дозволять визначити оптимальні правові способи захисту прав інвесторів.
Але проблема полягає в іншій площині, а саме: в доцільності так званого «захисту прав інвесторів». В цьому аспекті особливого значення набуває питання, чим має керуватися юридичний консультант, бажанням отримати гонорар за «процес» чи бажанням досягти економічно вигідного фінансового результату для свого клієнта. Аналіз практики в цій сфері за останній рік дозволяє стверджувати, що в багатьох випадках доцільніше зайняти саме вичікувальну позицію, оскільки не завжди «недобросовісність» забудовників є наслідком наявності умислу – ошукати інвесторів. Дійсність полягає в тому, що економічні умови ведення бізнесу змінились на стільки стрімко і кардинально, що більшість із забудовників, по перше, не встигла вчасно необхідним чином зреагувати на ці зміни, а, по-друге, не має можливості сьогодні належним чином завершити свої будівельні проекти. Отже, навряд чи активна «допомога» юристів інвесторам вирішить фінансові проблеми забудовників й матеріалізує вимоги інвесторів в побудоване житло чи кошти, що будуть сплачені забудовниками інвесторам.
Тому, на мій погляд, проблематика в сфері захисту прав інвесторів враховуючи життєві реалії сьогодення полягає, в першу чергу, не у відсутності чи обмеженості правових інструментів для захисту порушених прав, а в можливості надання клієнту чіткої відповіді на питання, в чому ж полягає доцільність майбутнього результату? Таким чином, важливо не нашкодити клієнту й реально оцінювати перспективи досягнення позитивного результату, й більше того – перспективи його матеріалізації для клієнта у вигляді реально стягнутих коштів чи отриманого житла.
Артур Нонко, керуючий партнер ЮФ «Центр правового консалтингу», к.ю.н.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda