Договор оферты для сайта, интернет-магазина, стартапа, IT сервиса
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
Что значит договор оферты простыми словами

Клієнти, які будують свій бізнес в мережі Інтернет, часто задають питання, що означає договір публічної оферти або договір оферти?

У цьому питанні вже закладена системна методологічна помилка.

«Оферта»/«публічна оферта» (або їх синоніми «пропозиція»/«публічна пропозиція») і «договір»/«публічний договір» – різні юридичні категорії. Їх слід розрізняти і не можна змішувати в одне поняття.

Тому застосування в назві документів, зокрема, тих, що викладаються на веб-сайтах, таких словосполучень, як «договір публічної оферти» або «договір оферти», лише свідчить про юридичну неграмотність осіб, які готували такі документи.

Ці категорії пов’язані між собою, як причина і наслідок.

«Оферта» (пропозиція укласти договір)/«публічна оферта» (пропозиція укласти публічний договір) – це початкова стадія процедури укладення договору/публічного договору. Вона характеризується дією пов’язаною із волевиявленням однієї особи, що відповідає за своїм змістом вимогам, встановленим законом, укласти договір з іншою особою.

У свою чергу, «договір»/«публічний договір» – це результат завершення процедури укладення договору. Іншими словами, це угода, укладена в результаті прийняття належним способом «оферти»/«публічної оферти» тією особою, якій вона адресована.

Тобто, оферта – це пропозиція, яка дається особою, яка має намір укласти угоду, і вона може бути або прийнята, або відхилена. Якщо пропозиція прийнята, то результатом прийняття оферти є угода – укладений договір.

Що значить публічна оферта?

Якщо міркувати про відмінності між офертою і публічною офертою, то такі відмінності полягають, перш за все, в адресаті, тобто особі, якій адресовано пропозицію.

За загальним правилом оферта направляється конкретній особі.

Разом з тим, законодавством передбачені випадки, коли пропозиція може бути направлена невизначеному колу осіб. Так, наприклад, із законодавства прямо випливає, що дії продавця в місцях продажу товару, а саме: демонстрація і показ його зразків, слід розцінювати, як публічну пропозицію укласти договір.

Публічна оферта, що це таке простими словами?

Взагалі прикладів публічної оферти в повсякденному житті достатньо.

Класичними прикладами публічних пропозицій укласти договори на суворо встановлених умовах, адресованих необмеженому колу осіб, слід вважати пропозиції послуг монополістами, зокрема, із перевезення в метро або залізничним транспортом. Продаж товарів у магазинах (в місцях, призначених для торгівлі із необмеженим колом осіб), або надання послуг масового характеру, наприклад, послуг зв’язку, поштових послуг та іншої подібної діяльності, коли товар або послуга призначається будь-якій особі, яку вони можуть зацікавити, на однакових умовах, також ґрунтуються на юридичній конструкції публічної пропозиції.

Найчастіше також ознаками публічної пропозиції укласти договір відповідають документи, що викладаються на веб-сайтах, особами, які здійснюють свою діяльність в мережі Інтернет. Особливо поширене застосування публічних оферт у СтартАП-проектах, більшість з яких функціонує віддалено від кінцевих споживачів і вимагає правового врегулювання взаємовідносин, пов’язаних із передачею майнових прав на програмні продукти, що розробляються СтартАПами.


Артур Нонко, к.ю.н., керуючий партнер ЮФ «Центр правового консалтингу»


Юридический консалтинг по вопросам договорных отношенийООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda