Як скласти договір публічної оферти? Форма та види
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
Что значит договор оферты простыми словами

З кожним роком частка ринку в Україні, пов’язана з продажами товарів і послуг через глобальну мережу Інтернет, зростає, тим самим все більше витісняє класичні способи ведення торгівлі, особливо в споживчій сфері. Зазнає змін і національне законодавство, зокрема, в останні роки були прийняті нормативні акти, що встановлюють правовий режим електронних документів, електронного документообігу та електронної комерції.

Усе зазначене вище вимагає від власника інтернет-бізнесу певної додаткової обізнаності в юридичній сфері організації такого бізнесу.

Наприклад, ви вирішили запустити Start-Up в сфері IT-технологій або розробки програмного забезпечення, проводити навчальні вебінари чи інший подібний бізнес, особливістю якого є дистанційна робота за допомогою веб-сайту без прямого контакту зі споживачем. В цьому випадку правильне юридичне оформлення прав на веб-сайт або на ваші програмні продукти (з метою захисту прав інтелектуальної власності) – це не єдині завдання в юридичній сфері, які вам необхідно буде вирішити.

Правила ведення бізнесу в Інтернеті через веб-сайт

Коли веб-сайт буде готовий, і, в цілому, у вас вже складеться уявлення про те, як буде організований ваш бізнес, який продукт ви будете продавати, кому і як буде здійснюватися його продаж і як проводити оплату, перед вами обов’язково виникне питання в юридичній площині. А як же правильно врегулювати взаємовідносини з користувачами веб-сайту (і відповідно споживачами вашого продукту) незалежно від того, яке програмне забезпечення ви продаєте або яку послугу надаєте (навчальну або інформаційну)?

Відповідно вам необхідно буде розробити правила ведення свого бізнесу. Іншими словами правила побудови взаємин між вашою компанією, з одного боку, і споживачами програмних продуктів або послуг, з іншого.

Важливо, щоб будь-який відвідувач вашого веб-сайту мав можливість ознайомитися з правилами взаємодії з веб-сайтом, з яких йому була б зрозуміла наступна інформація:

  • про правила роботи веб-сайту;
  • про умови і способи продажу IT-продуктів або надання послуг;
  • про умови і способи оплати;
  • про права користувача, в тому числі на використання об’єктів інтелектуальної власності.

Залежно від особливостей бізнесу, зазвичай, такі правила доступні при первинній реєстрації користувачем на веб-сайті (створення власного облікового запису або особистого кабінету) і без їх прийняття з боку користувача не можливі активні операції на веб-сайті.

Що означає договір публічної оферти?

За своєю формою правила ведення бізнесу є електронним документом. Найчастіше, прийняття користувачем умов, викладених в правилах, тягне за собою встановлення правовідносин з суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність через веб-сайт, тобто у сторін виникають взаємні права та обов’язки. Відповідно при наявності певних умов дії користувача, пов’язані з прийняттям таких правил, можуть бути розцінені, як укладення сторонами угоди в формі електронного договору.

Якщо за формою цей договір слід вважати електронним, то виходячи з особливостей надання послуг широкому колу осіб на аналогічних умовах і специфіки способу укладення такого договору, він може бути віднесений або до публічних договорів, або до договорів приєднання.

Існує певна відмінність в правовому регулюванні суспільних договорів і договорів приєднання, хоча на практиці, найчастіше, провести грань при кваліфікації таких договорів досить складно.

Разом з тим, як правило, в діловому обороті частіше використовуються саме публічні договори, як мінімум, в тексті таких договорів про це прямо згадується. Іноді публічні договору також називають публічною офертою або договорами публічної оферти, хоча це дещо неточно, але для цілей цієї статті будемо вважати, що це синоніми.

Надалі ж будемо виходити з того, що при певних обставинах ваші правила ведення бізнесу, викладені на веб-сайті, можуть бути кваліфіковані як публічний договір, укладений з користувачем веб-сайту в електронній формі.

Істотні умови договору публічної оферти

Слід відразу зазначити, що не всі договори, які використовуються при продажу товарів або послуг в мережі Інтернет, відносяться до публічних договорів.

Особливість публічного договору полягає в тому, що особа, яка надає послуги або продає товари за таким договором, зобов’язана дотримуватися однакових умов надання послуг або продажу товарів для будь-якого споживача, який до нього звернувся, прийнявши умови публічного договору.

Загальні положення та умови надання послуг або продажу товарів не коригуються, вони повинні прийматися користувачами в тому вигляді, в якому вказані в публічному договорі, і повинні бути однаковими для всіх, хто погодився прийняти умови публічного договору.

Таким чином, найчастіше, правила ведення бізнесу, викладені на веб-сайтах, відповідають зазначеним вище вимогам. Вони однакові для всіх користувачів і повинні бути прийняті користувачами так, як вони викладені особою, яка надає послугу або здійснює продаж програмних продуктів.

Крім специфіки власне публічних договорів такі договори повинні відповідати загальним вимогам законодавства до договорів, зокрема, в таких документах повинні бути вказані особи, які надають послугу або здійснюють продаж програмної продукції, і їх стандартні юридичні реквізити, а саме: код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити та інше.

Більшість з укладених на практиці договорів, в тому числі і тих, які слід вважати публічними договорами, можуть бути класифіковані за видом договірних відносин (надання послуг, купівля-продаж, поставка і т.п.) або ж за специфікою предмета договору, наприклад , ліцензійні договори на передачу прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Тому публічний договір повинен містити істотні умови, характерні для відповідного виду договірних зобов’язань (як мінімум, мати вказівку на предмет, включати опис послуг або програмних продуктів, вартість або порядок її визначення, термін дії договору і порядок припинення).

При підготовці публічного договору доцільно сформулювати положення про здійснення розрахунків (оплати через веб-сайт), а також про встановлення відповідальності сторін за порушення зобов’язань (або її обмеження), визначити процедуру дострокового розірвання або відмови від такого договору.

Важливо також правильно відобразити умови використання об’єктів права інтелектуальної власності в зв’язку з доступом користувачів до веб-сайту, а також коректним чином виписати ліцензійні умови використання програмних продуктів користувачами, в тому випадку якщо специфіка діяльності полягає в розробці або продажу IT-продуктів.

Крім того, щоб уникнути порушення вимог законодавства, бажано, щоб цей договір містив вказівку на можливість збору та обробки персональних даних користувачів, а також за своїми умовами повної мірою відповідав законодавству про захист прав споживачів.

І наостанок, оскільки форма договору публічної оферти електронна, тобто він полягає в електронній формі, то повинні бути виконані вимоги спеціального законодавства, що б такий договір вважався укладеним. Зокрема, крім іншого потрібна деталізація процедури укладення договору публічної оферти, тобто вказівка ​​на технологію його укладання, процедуру прийняття користувачами умов, технічні засоби ідентифікації користувачів і т.д.


Артур НОНКО, к.ю.н., керуючий партнер ЮФ “Центр правового консалтингу”


 Юридичний консалтинг з питань договірної практикиООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda