Порядок регистрации авторских прав на сайт
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
регистрация ап на сайт

Юридична особливість інтернет-сайтів в Україні з точки зору права інтелектуальної власності полягає в тому, що при їх створенні виникає, як правило, багато відмінних один від одного об’єктів права інтелектуальної власності (зокрема, найменування сайту, його контент і дизайн, і, власне, сам веб-сайт). Внаслідок цього існують певні відмінності в порядку виникнення прав інтелектуальної власності в залежності від об’єкта, і, відповідно, правової охорони таких об’єктів. Більш того, деякі з цих об’єктів можна захистити різними способами.

Тому розробнику (власнику) необхідно визначити ключові об’єкти і, відповідно, прийнятний для нього спосіб правової охорони.

Так, наприклад, саме по собі найменування веб-сайту, як правило, взагалі не розглядається як об’єкт права інтелектуальної власності. Разом з тим, в певних випадках оригінальна назва сайту (текст, який висвічується в верхньому рядку браузера над доменним ім’ям) можна розглядати, як твір, тобто об’єкт авторського права. Необхідно також враховувати, що в певному обсязі правова охорона назви інтернет-сайту може бути забезпечена за наявності прав на комерційне найменування та/або торговельну марку, які збігаються з назвою веб-сайту.

Контент інтернет-сайту, як єдине ціле, так само, як правило, не є об’єктом права інтелектуальної власності, за винятком тих випадків, коли він має ознаки бази даних. В такому випадку він може бути розцінений як об’єкт авторського права, але правовій охороні підлягатиме не зміст контенту, який є його складовою частиною, а саме сама база даних, як система впорядкування інформації за певними критеріями. При цьому можна буде отримати правову охорону змісту сайту, розглядаючи його як окремі об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на інтернет-сайті, зокрема, зображення, статті, відео та аудіофайли та інші.

У свою чергу, дизайн інтернет-сайту може розглядатися як окремий твір або кілька творів (наприклад, на багатосторінкових сайтах), і охоронятися як об’єкт авторського права. Більш того, за певних умов на унікальний дизайн веб-сайту можна отримати і патент як на промисловий зразок.

Якщо ж розглядати інтернет-сайт, як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні, то, на відміну від деяких інших країн, його слід вважати комп’ютерною програмою, що дозволяє розмістити в мережі Інтернет певну інформацію. Отже, веб-сайт, як програмне забезпечення, є об’єктом авторського права і підлягає правовій охороні, як літературний твір. І, таким чином, в Україні існує можливість зареєструвати авторські або майнові права (що виникли із договору) на інтернет-сайт, як на твір. Така правова оцінка виправдана щодо більшості нині використовуваних веб-сайтів в Україні.

Хоча, не можна в повній мірі виключати можливість також отримання правової охорони на інтернет-сайт, як на об’єкт права промислової власності, зокрема, як корисну модель чи винахід.

Порядок реєстрації авторських прав на сайт виглядає наступним чином.

Перше – необхідно підготувати за встановленою формою заявку на реєстрацію, до якої слід додати обов’язковий пакет документів.

Якщо планується реєстрація авторських прав на сайт, то до заявки на реєстрацію авторського права додаються вихідний код або його фрагменти в необхідному обсязі, інструкція до комп’ютерної програми про те, як користуватися сайтом.

У тому випадку, якщо інтернет-сайт розроблений на замовлення і планується реєстрація майнових прав на нього, то до заявки на реєстрацію майнових прав на сайт необхідно додати договір підряду на створення сайту і передачу прав на нього (договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності) або окремо договір на розробку веб-сайту і договір про передачу прав на нього, акт прийому-передачі, який підтверджує отримання замовником від розробника сайту, вихідного коду та майнових прав на нього, а також власне вихідний код або його фрагменти в необхідному обсязі та інструкцію про те, як користуватися сайтом.

Друге – слід сплатити збір за підготовку до реєстрації авторського права на інтернет-сайт (або збір за підготовку до реєстрації договору щодо права автора на інтернет-сайт).

Третє – необхідно подати на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України заявку на реєстрацію, пакет обов’язкових документів до неї, а також платіжний документ, що підтверджує сплату відповідного збору за підготовку до реєстрації.

Державна служба інтелектуальної власності України розглядає заявку і проводить необхідні перевірки і експертизи без залучення заявника.

Після завершення всіх обов’язкових процедур і якщо не виявлено осіб, чиї права можуть бути порушені при реєстрації авторських або майнових прав на інтернет-сайт за заявником, Державна служба інтелектуальної власності України приймає позитивне рішення про реєстрацію авторського права на сайт або договору, який стосується права автора на твір, про що заявник, як правило, повідомляється відповідним листом.

Четверте – слід сплатити державне мито за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на інтернет-сайт, і надати Державній службі інтелектуальної власності України підтвердження здійснення такої оплати. Разом з тим, за видачу рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, державне мито не стягується.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір або рішення про реєстрацію договору щодо права автора на твір буде відправлено Державною службою інтелектуальної власності України заявнику поштою на адресу, вказану у заявці як адреса для листування.

ВЛАДИСЛАВ Золкін, юрист ЮФ «Центр правового консалтингу»


Хотите запустить свой startup проект?

Защитите свою идею


Иные публикации по указанной тематике на нашем сайте

Торговые марки. Регистрация

Юридическое сопровождение START-UP

Юридическое сопровождение интернет магазинов

Защита авторских прав на программное обеспечение и сайты


Другие услуги ЮФ “Центр правового консалтинга” 

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda