Юридичний правовий захист інтелектуальної власності
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Чинним законодавством України до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, віднесені об’єкти авторського права і суміжних прав (твори як літературні, так і художні; бази даних і ПЗ; фонограми, виконання і різні програми мовлення; об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, ТМ, географічні позначення і т.п.), а також наукові відкриття та раціоналізаторські пропозиції (далі по тексту – «об’єкт»).

Всі зазначені вище об’єкти мають певні межі правової охорони, а також вимагають дотримання різних умов для отримання такої охорони.

Наприклад, якщо мова йде про наукове відкриття, то його автору належить право дати відкриттю свої ім’я або спеціальну назву (при цьому, право на наукове відкриття має підтверджуватися дипломом, порядок видачі якого чинним законодавством України до цього часу не встановлено); раціоналізаторська пропозиція надає її автору право на адекватне (сумлінне) заохочення з боку юридичного особи, якою така пропозиція була подана, але куди більш повні права надаються на такі об’єкти, як об’єкти авторського права і суміжних прав, корисні моделі, промислові зразки, винаходи, торговельні марки і деякі інші об’єкти права інтелектуальної власності.

Права на об’єкти і, відповідно, можливість правового захисту інтелектуальної власності для об’єктів авторського та суміжних прав виникають з моменту створення таких об’єктів, тоді як для об’єктів права промислової власності, включаючи засоби індивідуалізації (корисні моделі, винаходи, торговельні марки і т.п.), необхідною умовою юридичного захисту інтелектуальної власності є одержання особою охоронного документа (патенту або свідоцтва) і/або здійснення державної реєстрації.

Варто зауважити, що крім усього іншого права інтелектуальної власності охороняються законодавством про адміністративні правопорушення, кримінальним правом України. Зауважимо також, що правовласник може внести до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності інформацію про належні йому права на об’єкт і таким чином попередити ввезення в Україну товарів з порушенням його прав інтелектуальної власності – в разі спроби ввезення такого товару на митну територію України орган доходів і зборів повинен тимчасово призупинити митне оформлення товару та повідомити власника прав, щоб останній міг звернутися до суду за правовим захистом інтелектуальної власності.

Якщо Ваші права на об’єкт були порушені і вичерпані всі позасудові способи врегулювання конфлікту, то варто подумати про юридичний захист інтелектуальної власності в судовому порядку.

Отже, припустимо, що Ви вирішили звернутися до суду за захистом своїх прав, з чого Вам варто почати?

В першу чергу, варто визначитися з позовними вимогами, тобто, з тим, яким способом Ви будете просити суд захистити Ваші порушені права. Залежно від обставин справи і виду об’єкта такі вимоги можуть включати в себе заборону на вчинення певних дій, стягнення збитків або компенсації, моральної шкоди, а також інші подібні вимоги. При цьому, визначений Вами спосіб захисту повинен грунтуватися на нормах законодавства, тобто, не можна просити суд захистити Ваші порушені права способом, не передбаченим законодавством, так як в такому випадку, навіть незважаючи на наявність факту порушення прав, суд повинен буде відмовити в позові.

Варто також не забувати, що в цивільних і господарських спорах діє принцип змагальності сторін, тобто, кожна сторона зобов’язана надати суду докази на підтвердження існування тих обставин, якими вона обґрунтовує свої вимоги або заперечення проти таких вимог. При цьому, не всі документи годяться для цієї мети і може навіть вийде так, що надані стороною суду докази останній не сприйме, не дивлячись на те, що ті факти, на підтвердження яких вони були подані, дійсно мали місце. Наприклад, в господарському процесі свідки не допитуються, а в цивільному процесі одних тільки показань свідків, як правило, недостатньо, щоб підтвердити факт виконання зобов’язання або заперечень проти укладення договору в усній формі.

Тому, варто твердо розуміти, які факти якими доказами повинні підтверджуватися – в цій частині істотне значення мають роз’яснення пленумів касаційних інстанцій, Верховного Суду України та фактична усталена судова практика по схожих справах.

Далі, перш ніж звертатися до судових органів варто якомога повніше зафіксувати факт порушення Ваших прав. При цьому, при фіксації порушень варто особливу увагу приділити доходам, отриманим правопорушником у зв’язку з порушенням таких прав; враховувати той факт, що обраний спосіб фіксації повинен задовольнити суд, тобто, що суд буде розглядати надані матеріали як належні докази по справі. У деяких випадках для фіксації правопорушень і для притягнення правопорушників до додаткової відповідальності можна притягнути органи державної влади, наприклад, при порушенні прав на деякі об’єкти промислової власності для додаткової фіксації і реагування на таке правопорушення варто звернутися в Антимонопольний комітет України, так як такі дії, крім усього іншого, є недобросовісною конкуренцією.

Перед зверненням до суду варто не забути про судовий збір, який сплачується за кожну позовну вимогу, а також дотримати інші формальності, передбачені відповідним процесуальним законодавством. Зокрема, варто враховувати вимоги процесуального законодавства по підсудності спорів, наприклад, в господарському процесі позови, пов’язані з порушенням майнових прав на об’єкти, повинні подаватися за місцем вчинення такого порушення.

Думаємо, що з наведеного вище стає цілком ясно, що до супроводу судових спорів вкрай бажано залучати юристів, які мають відповідний судовий досвід. Варто також розуміти, що судовий процес має певні нюанси, ігнорування яких може призвести до програшу навіть, здавалося б, у свідомо виграшній справі.


Микола ОСИНСЬКИЙ, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань захисту інтелектуальної власностіООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda