Как можно запатентовать идею и название сайта
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
патент дизайна сайта

Ідея сайту – чи можна запатентувати ідею сайту? Патент ідеї

За загальним правилом, установленим законодавчо, авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності, як такі. Це означає, що хоча ідеї, якими готовий поділитися з користувачами творець інтернет-сайту, можуть бути новаторськими і революційними, і, таким чином, представляти для їх носія особливу цінність, але вони, самі по собі, не є об’єктами авторського права. Більш того, ідеї, як такі, не є також і об’єктами права інтелектуальної власності, в ширшому розумінні цього поняття, на відміну від авторського права, і не підлягають правовій охороні. Тому не можна отримати авторські права на ідею сайту або запатентувати ідею сайту і відповідно отримати патент на ідею сайту.

Необхідно визначити інші об’єкти права інтелектуальної власності, які, можливо, можуть виникнути при створенні сайту. Зокрема, ідея, будучи суб’єктивною категорією, може отримати матеріальне втілення. Наприклад, при створенні інтернет-сайту будь-які ідеї його творця трансформуються в його найменування, контент і дизайн сайту. І тому, як правило, в цьому випадку цінність інтернет-сайту залежить від унікальності його вмісту, тобто унікальності його найменування і контенту в поєднанні з унікальністю дизайну. У підсумку, ідея творця інтернет-сайту матеріалізується, і виникають унікальні, самі по собі, найменування сайту, його контент і дизайн, які разом являють собою унікальний веб-сайт. Так, що ж із зазначеного вище може бути об’єктом права інтелектуальної власності та підлягати правовій охороні?

Найменування інтернет-сайту – чи можна і яким чином запатентувати назву сайту?

Якщо розглядати найменування веб-сайту ізольовано, наприклад, від його контенту або сайту, то сама по собі назва сайту, як правило, не розглядається як об’єкт права інтелектуальної власності.

Можна припустити, що в певних випадках оригінальну назву сайту (текст, який висвічується у верхньому рядку браузера над доменним ім’ям) можна розглядати, як твір, і в такому випадку воно є об’єктом авторського права.

Таким чином, в певних випадках зареєструвати авторські права на назву сайту, швидше за все, можливо, але запатентувати у творця його точно не вийде.

Разом з тим, правова охорона надається комерційним найменуванням і торговим маркам.

Тому, якщо, наприклад, найменування сайту збігається із комерційним найменуванням юридичної особи, якій належить інтернет-сайт, і який використовується в його комерційній діяльності, то теоретично можна припустити, що при певних обставинах, в рамках охорони комерційного найменування, можна намагатися перешкоджати законними способами використання третіми особами аналогічного найменування на їх інтернет-сайтах. Але розраховувати на правову охорону виключно таким способом неправильно, оскільки досягти бажаного результату буде дуже складно.

Значно простіше це буде зробити, якщо зареєструвати знак для товарів і послуг, який буде збігатися із найменуванням інтернет-сайту. Основне призначення торгової марки – це ідентифікація певних товарів або послуг, встановлення їх зв’язку із конкретним виробником, і створення у споживача суб’єктивного сприйняття таких продуктів або послуг відмінного від сприйняття аналогічних продуктів або послуг, представлених на ринку іншими виробниками. Тому використання зареєстрованого знака для товарів і послуг в найменуванні комерційного веб-сайту не суперечить цілям, в яких торговельні марки зазвичай використовуються. Оскільки торгова марка є об’єктом права інтелектуальної власності, то, при дублюванні її в найменуванні свого комерційного сайту, значно простіше отримати захист своїх прав при незаконному використанні третьою особою аналогічної назви на її сайті.

Так само необхідно розуміти, що можна розраховувати на правовий захист назви сайту, як складового елементу інших об’єктів права інтелектуальної власності, про що піде мова нижче.

Контент інтернет-сайту – чи можна запатентувати контент сайту?

Як правило, до контенту інтернет-сайту належить та інформація і матеріали (зображення, статті, відео та аудіофайли, новини, рекламні оголошення та інше), які розміщуються на ньому його адміністратором. Найчастіше, у більшості веб-сайтів контент непостійний, він періодично змінюється (доповнюється). У зв’язку з цим, на нашу думку, контент інтернет-сайту, як єдине ціле, не є об’єктом права інтелектуальної власності, за винятком тих випадків, коли він має ознаки бази даних.

У тих випадках, коли контент впорядкований на інтернет-сайті, і у такого упорядкування присутні ознаки бази даних (здійснюється пошук, дані впорядковані за певними критеріями, що є результатом інтелектуальної діяльності), то він може бути розцінений як об’єкт авторського права. Але в цьому випадку правовій охороні підлягатиме не зміст контенту, який є його складовою частиною, а саме сама база даних, як система упорядкування за певними критеріями.

Як правило, контент інтернет-сайту – це його інформаційне наповнення, яке включає в себе, як об’єкти права інтелектуальної власності, наприклад, зображення, статті, відео та аудіофайли, правовласником яких може бути і сам власник (адміністратор) сайту, і треті особи, з дозволу яких такі об’єкти розміщуються на такому сайті, так і об’єкти, які не підлягають правовій охороні, зокрема, новини, рекламні оголошення та інша подібна інформація.

Тому на контент інтернет-сайтів, як на єдиний об’єкт права інтелектуальної власності, як правило, не можна зареєструвати авторські права, за винятком тих випадків, коли контент є базою даних, і тожі тим паче не вийде його запатентувати.

При цьому не важко отримати правову охорону на окремі об’єкти права інтелектуальної власності, що викладаються на веб-сайті, зокрема, такі як, зображення, статті, відео та аудіофайли та інші.

Дизайн інтернет-сайту – чи можна запатентувати дизайн сайту?

Дизайн інтернет-сайту є важливою невід’ємною його складовою, але при цьому – може розглядатися, як окремий твір або кілька творів (наприклад, на багатосторінкових сайтах).

Тому представляється можливим зареєструвати авторські або майнові права (що виникли з договору) на дизайн інтернет-сайту.

При певних умовах, на унікальний дизайн веб-сайту можна отримати і патент на сайт як на промисловий зразок. Хоча, існує висока ймовірність, що така додаткова охорона дизайну інтернет-сайту, як об’єкта промислової власності в Україні, буде невиправданою через складність, тривалість і, відповідно, значну вартість такої процедури. Дізнайтеся більше про захист авторських прав на контент і дизайн сайту в нашій статті.

________________________________________

 

Веб-сайт – чи можна запатентувати сайт?

________________________________________

Якщо говорити про веб-сайт, як про об’єкт права інтелектуальної власності в Україні, то його необхідно розглядати, перш за все, як комп’ютерну програму, що дозволяє розмістити в мережі Інтернет певну інформацію. При цьому в деяких країнах застосовуються інші підходи, наприклад, законодавство США допускає видачу так званих «софтверних патентів» на програмне забезпечення, як на певну технологію.

З технічної точки зору інтернет-сайт – це програма, що складається з упорядкованого за певною системою набору інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів та інше, виражених в придатній для зчитування комп’ютером формі (написаних певною комп’ютерною мовою), і які призводять комп’ютер в дію для досягнення певної мети або результату.

Відповідно інтернет-сайт, як комп’ютерна програма, є в Україні об’єктом авторського права і підлягає правовій охороні, як літературний твір. Тому можна зареєструвати авторські або майнові права (що виникли з договору) на веб-сайт, як на твір.

Описаний вище підхід в оцінці інтернет-сайту, як об’єкта авторського права, виправданий щодо більшості нині використовуваних веб-сайтів в Україні.

Розглядати ж інтернет-сайти, як більш складні об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, як корисну модель, винахід або промисловий зразок, з метою отримання патенту на сайт, можливо тільки в тих випадках, коли його технічна реалізація здійснена у складі програмно-технічного комплексу та має «промислову придатність». Відповідно, запатентувати сайт, як корисну модель, винахід або промисловий зразок, ймовірно, можна, але процедура буде складною і тривалою.

ВЛАДИСЛАВ ЗОЛКІН, юрист ЮФ «Центр правового консалтингу»


Хотите запустить свой startup проект?

Защитите свою идею


Иные публикации по указанной тематике на нашем сайте

Торговые марки. Регистрация

Юридическое сопровождение START-UP

Юридическое сопровождение интернет магазинов

Защита авторских прав на программное обеспечение и сайты


Другие услуги ЮФ “Центр правового консалтинга” 

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda