Регистрация и защита авторских прав на программы в Украине
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
регистрация и защита ап

Комп’ютерні програми є об’єктом авторського права і підлягають правовій охороні у порядку, передбаченому для літературних творів.

Відповідно законодавство передбачає процедуру реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму, як основний спосіб забезпечення її захисту, як об’єкта права інтелектуальної власності. Необхідно відзначити, що юридичною особливістю захисту авторських прав на комп’ютерну програму, як на твір, є те, що в цьому випадку охороняється, втілення комп’ютерної програми у вихідному коді, а не її функціональний зміст, як сукупність дій, спрямованих на досягнення певного технічного результату.

Тому правовласники прав інтелектуальної власності на програмні продукти, як правило, вважають за краще йти «второваною доріжкою», реєструвати авторські та/або майнові права на ПЗ і нічого не вигадувати для отримання правового захисту таких об’єктів права інтелектуальної власності іншими способами, наприклад, через отримання патенту .

Разом із тим, при певних обставинах, наприклад, якщо комп’ютерна програма має в собі оригінальне рішення і є «промислово придатною», то існує також і юридична можливість отримання патенту для забезпечення її охорони як корисної моделі або винаходу в складі програмно-технічного комплексу. Оскільки отримання патенту – процес тривалий і трудомісткий, то завжди необхідно оцінювати, наскільки такий додатковий захист комп’ютерної програми, як якогось способу досягнення певного технічного результату, є виправданим.

За загальним правилом, авторське право на програмне забезпечення виникає з моменту створення комп’ютерної програми. Тому навіть без здійснення реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму її творець володіє авторськими правами і може використовувати такий програмний продукт в особистих цілях.

Але оскільки більшість програмних продуктів незалежно від того, створюються вони розробниками самостійно або на замовлення, використовуються в комерційних цілях, то для зменшення різного роду юридичних ризиків, пов’язаних із можливістю незаконного використання комп’ютерних програм третіми особами без належного дозволу правовласників, потрібна реєстрація авторських або майнових прав на такі об’єкти права інтелектуальної власності.

Реєстрація авторських прав

Послідовність дій при реєстрації авторських прав на програму, як на об’єкт права інтелектуальної власності, виглядає наступним чином.

Відразу ж обмовимося, що рекомендується спочатку для супроводу реєстрації авторських або майнових прав на комп’ютерну програму найняти профільного зовнішнього консультанта (спеціаліста), який допоможе правильно оформити необхідні документи.

Перший крок – це підготовка заявки на реєстрацію, до якої додається обов’язковий пакет документів.

Якщо реєстрації підлягають авторські права на комп’ютерну програму, то до заявки на реєстрацію авторського права додаються вихідний код або його фрагменти в необхідному обсязі, інструкція до програмного продукту.

Якщо комп’ютерна програма створена, наприклад, на замовлення, і реєструються майнові права на неї, то до заявки на реєстрацію майнових прав на комп’ютерну програму за замовником необхідно додати договір підряду на створення програмного продукту і передачу прав на нього (договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності) або окремо договір на розробку програмного забезпечення і договір про передачу прав на нього, акт прийому-передачі, який підтверджує отримання замовником від розробника комп’ютерної програми, вихідного коду та майнових прав на неї, а також власне вихідний код або його фрагменти в необхідному обсязі та інструкцію до програмного продукту.

Далі сплачується збір за підготовку до реєстрації авторського права на програмне забезпечення/збір за підготовку до реєстрації договору щодо права автора на твір. Документ, що підтверджує сплату такого збору разом із заявкою на реєстрацію і пакетом обов’язкових документів до неї, подаються на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності України.

Розгляд заявки, проведення необхідних перевірок і експертиз здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України без залучення заявника.

Процедура реєстрації завершується прийняттям Державною службою інтелектуальної власності України позитивного рішення про реєстрацію авторського права на програмне забезпечення або договору, який стосується права автора на твір, про що заявника повідомляють відповідним листом.

У цьому випадку заявник зобов’язаний сплатити державне мито за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, і надати Державній службі інтелектуальної власності України підтвердження здійснення такої оплати. Разом із тим, за видачу рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, державне мито не стягується.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір або рішення про реєстрацію договору щодо права автора на твір відправляються заявнику поштою на адресу, вказану у заявці, як адреса для листування.

Реєстрація та захист авторських прав в Україні

У тому випадку якщо порушуються права власника авторських прав на об’єкт права інтелектуальної власності, наприклад, з’являються несумлінні користувачі програмного продукту, то особа, якій належать майнові права на такий об’єкт, може обрати один із встановлених способів захисту своїх прав.

Як правило, розрізняють позасудову форму захисту прав інтелектуальної власності, яка передбачає звернення до правопорушника із вимогою добровільно усунути порушення прав, звернення до власника (компетентного виконавчого органу) інтернет-ресурсу, на якому незаконно використовується програмний продукт, із вимогою усунути порушення, звернення до органів захисту інтелектуальної власності (Державної служби інтелектуальної власності України, Антимонопольного комітету України, правоохоронні органи) із відповідною заявою про порушення прав, і, власне, судову – шляхом звернення до суду із позовом до правопорушника про припинення порушення прав (включаючи, вимоги про стягнення завданих збитків або компенсації, моральної шкоди, або незаконно отриманого правопорушником доходу та іншими вимогами ).

Владислав Золкін, ЮФ «Центр правового консалтингу»


Хотите запустить свой startup проект?

Защитите свою идею


Иные публикации по указанной тематике на нашем сайте

Торговые марки. Регистрация

Юридическое сопровождение START-UP

Юридическое сопровождение интернет магазинов

Защита авторских прав на программное обеспечение и сайты

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda