Як зареєструвати і юридично оформити СтартАП
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
вопросы стартап

Рішення завдання, як зареєструвати СтартАП і оформити його юридично, як правило, охоплює широке коло організаційних заходів, в тому числі пов’язаних з реєстрацією, як самого бізнесу, так і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, які будуть створені в ході реалізації СтартАПів.

Якщо Ви все ж зважилися вийти зі своєї бізнес-ідеєю на вільний ринок, то зробіть з самого початку все правильно, для того щоб в майбутньому не шкодувати про те, що Ви вчасно, незалежно від причини, не приділили належної уваги питанню як юридично оформити СтартАП. І, як наслідок, хтось, хто виявився більш спритним або хитрим, вкрав її у вас і реалізував, домігшись фінансового успіху, а Ви, в результаті, як часто це буває з талановитими, але безтурботними і довірливими людьми, залишилися ні з чим. Причому, в першу чергу, відносини варто врегулювати з партнерами. Практичний досвід підказує, що, як тільки бізнес починає приносити більш-менш відчутний дохід, партнери починають з’ясовувати, наскільки внесок кожного з них відповідає отриманій вигоді, і тут часто у кожного буває своя правда. Більш того, часто буває, що інвестори відмовляються вкладати гроші в успішно працюючий бізнес через його некоректне юридичне оформлення. (Юридичний супровід та підтримка стартапів. Консультація і допомога від компанії ЦПК!)

Звичайно, краще вже на початковій стадії залучити профільного консультанта, який зможе надати Вам комплексний юридичний супровід і вирішити для Вашого бізнесу всі завдання щодо його коректного оформлення. Але, разом з тим, Вам так само слід розбиратися хоча б, в загальному, зокрема, розуміти, які проблеми юридичного характеру необхідно буде вирішити, щоб нічого не упустити.

Можливо, на перший погляд, як особі, яка безпосередньо не пов’язана з юриспруденцією, Вам може здатися, що все складно і зовсім незрозуміло, як цей СтартАП реєструвати. Але, насправді, не все вже так складно, якщо підійти до такого питання, як юридичне оформлення СтартАПу системно, і всі питання, які необхідно вирішити, розподілити на умовні, хоча і взаємопов’язані, блоки.

Перше, що Вам необхідно буде зробити, це прийняти рішення про створення та реєстрації бізнес-структури, яка буде реалізовувати Ваш СтартАП. Залежно від складності і масштабів вашого проекту – це може бути як акціонерне товариство (публічне чи приватне), так і товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство, а для невеликих проектів можна взагалі зареєструвати і власну підприємницьку діяльність фізичної особи.

Як правило, на цій стадії юридично оформляються і партнерські взаємини, якщо власниками СтартАПу є кілька осіб. В цьому випадку визначається частка участі кожного з таких учасників в бізнесі і розмір, як правило, грошового внеску до статутного капіталу господарського товариства, яке буде створюватися.

Так само вже на цьому етапі важливо розуміти, хоча б приблизно, за рахунок яких коштів буде здійснюватися фінансування СтартАПів на початковій стадії, чи буде він фінансуватися за рахунок власних або залучених коштів від інвесторів? Це дозволить правильно визначити як склад самих учасників, так і первісний розмір статутного капіталу юридичної особи, яке планується зареєструвати, щоб не довелося нести додаткові витрати, в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу, оскільки неправильно розрахували необхідні на розвиток СтартАПів фінансові витрати.

При реєстрації суб’єкта господарювання Ви в загальних рисах повинні собі уявляти, як буде влаштований весь бізнес-процес у Вашій компанії, і, отже, розуміти на якій системі оподаткування вона буде працювати, загальній чи спрощеній, чи буде вона реєструватися платником податку на додану вартість.

На цій стадії Вам також слід коректно оформити орендні відносини, щоб в майбутньому не виникали проблеми, пов’язані з використанням Вашою компанією приміщення для ведення господарської діяльності. Щоб в самий невідповідний для Вас момент, приміром, не стала неприємним сюрпризом умова власника приміщення про підвищення орендної плати або необхідності звільнити орендоване приміщення до певної дати.

І не забудьте про правильне оформлення трудових відносин з персоналом, особливо в питаннях ознайомлення найманих працівників з комерційною таємницею на Вашому підприємстві.

Друге, необхідно зареєструвати торгову марку (бренд) для Вашого СтартАПу, як бізнесу, або продуктів/послуг, які планується виробляти/надавати, споживачам на ринку. Також важливо правильно оформити договірні взаємини з розробниками програмних продуктів, які будуть створюватися в ході реалізації СтартАПів, офіційного веб-сайту компанії в мережі Інтернет (якщо такий буде), і належним чином зареєструвати майнові права на об’єкти прав інтелектуальної власності, які будуть створені в ході реалізації СтартАПів.

Самостійно, не маючи необхідних знань і практики, ці юридичні завдання коректно вирішити складно, тому вкрай бажано залучити зовнішнього юридичного консультанта. На наш погляд, не можна залишати ці питання без уваги, на «самоплив», вважаючи, що і так якось все владнається, оскільки інтелектуальна складова може бути основою вашого СтартАПу і, власне, мірилом його високої вартості в майбутньому.

Таким чином, наприклад, правильне оформлення та реєстрація знака для товарів і послуг (торговельної марки, бренду) одночасно виконає кілька корисних функцій для Вашого бізнесу. Зокрема, в певній мірі забезпечить маркетингову функцію, дозволивши виділити Ваш бренд або продукт на ринку серед інших аналогічних. Але, що більш важливо з юридичної точки зору, це надасть Вам, як власнику прав, можливість отримати на законних підставах правовий захист своєї торгової марки в тому випадку, якщо вона буде незаконно використана третіми особами, а також попередить і саму можливість реєстрації Вашого бренду недобросовісними третіми особами з метою подальшого фінансового шантажу.

Правильне і скрупульозне договірне оформлення взаємовідносин з розробниками програмних продуктів Вашого СтартАПу забезпечить, по-перше, з технічної точки зору отримання того результату (продукту), на який Ви розраховували при укладенні договору. По-друге, попередить розкриття або витік важливої комерційної інформації про створюваний продукт/технології третім особам, без Вашої згоди або створить юридичні основи для захисту Ваших прав, як власника таких розробок, в можливих суперечках з третіми особами. І, третє, що так само важливо, такі договори, як правило, є основним юридичним документом, який підтверджує приналежність і обсяг майнових прав на створювані об’єкти прав інтелектуальної власності, при реєстрації Вашою компанією майнових прав на такі об’єкти.

Якщо стратегія розвитку Вашого СтартАПу передбачає створення офіційного веб-сайту компанії, який буде розміщений в мережі Інтернет, то також не слід нехтувати укладенням детального договору з його розробниками. Найчастіше, придбання таких послуг за усною угодою з оплатою готівкою або з укладенням формального договору, який не містить всіх істотних для замовника, повно і коректно прописаних умов (особливо технічного завдання), призводить до того, що замовник, отримавши від розробника сайт не в тому вигляді або не з такими функціональними можливостями, на які він спочатку розраховував при укладенні договору, не має юридичних можливостей відстояти свої права в судовому порядку, а грошові кошти, як правило, вже сплачено, і повернути їх назад, відмовившись від договору, практично неможливо.

Часто, в основі більшості бізнес-ідей СтартАПів лежать будь-які технологічні розробки (технології виробництва, програмні продукти), які, як правило, є об’єктами права інтелектуальної власності та спеціально розробляються (створюються) на початкових стадіях реалізації проектів, ще до виходу компанії на конкурентний ринок до масового споживача. Тому категорично не рекомендується здійснювати комерційний продаж таких продуктів, до подачі необхідних документів для реєстрації в установленому порядку на Вашу компанію майнових прав на такі об’єкти права інтелектуальної власності.

Третє, – це вирішити всі операційні питання юридичного характеру, пов’язані з функціонуванням Вашого СтартАПу, як повноцінного бізнесу.

Правильного оформлення інтелектуальної складової (хоча, можливо, вона і є основною цінністю СтартАПів) недостатньо для того, щоб Ваш бізнес-проект був успішним.

Необхідно також правильно врегулювати договірні відносини зі споживачами (користувачами) Вашого СтартАП-продукту, щоб в майбутньому уникнути отримання від них необґрунтованих фінансових претензій або мати хорошу правову позицію для захисту своїх майнових інтересів. Тому слід підготувати добре продуманий ліцензійний договір з кінцевим споживачем (якщо цього вимагає специфіка Вашого СтартАП-продукту) або іншу правову конструкцію договору, який укладатиметься з користувачем Ваших послуг при їх постачанні. Важливо продумати, яким способом будуть сплачуватися кошти кінцевими споживачами, чи необхідний договір з фінансовою компанією (платіжною системою) або банком на прийом коштів при продажі Вашого продукту.

Оскільки більшість СтартАПів розраховані на масового споживача, то, як правило, правовідносини, які виникають між СтартАП-компанією і покупцями, підпадають під спеціальне регулювання законодавства про захист прав споживачів. Відповідно, щоб уникнути небажаних суперечок або фінансових втрат, в зв’язку з невиконанням вимог законодавства в цій сфері, необхідно заздалегідь забезпечити виконання всіх специфічних нормативно встановлених вимог.

Артур Нонко, к.ю.н., керуючий партнер ЮФ «Центр правового консалтингу»


Хотите запустить свой startup проект?

Защитите свою идею


Иные публикации по указанной тематике на нашем сайте

Торговые марки. Регистрация

Юридическое сопровождение START-UP

Юридическое сопровождение интернет магазинов

Защита авторских прав на программное обеспечение и сайты

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda