Договір про надання дизайнерських послуг, складання договору
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Надання дизайнерських послуг практично завжди пов’язане зі створенням об’єкта інтелектуальної власності. Дана сфера має ряд особливостей, які, в разі виникнення конфлікту, можуть привести до збитків, як з боку замовника, так і з боку архітектурного (дизайнерського) бюро.

На жаль, сьогодні в Україні немає усталеної судової практики в сфері інтелектуальної власності. У зв’язку з цим ще більш важливим є складання юридично правильного договору про надання дизайнерських послуг. Найчастіше сторони складають та підписують шаблонні договори, знайдені в Інтернеті, і не звертають уваги на ряд важливих аспектів таких договорів до моменту виникнення конфлікту. Чи не рідкісними також є випадки, коли письмові договори взагалі не укладаються і сторони діють на підставі усних домовленостей. У таких випадках здійснити правовий захист інтересів сторін представляється вкрай складним.

Слід також розділяти відносини пов’язані з безпосереднім створенням дизайну і здійсненням авторського нагляду за здійсненням дизайну. Хоч і обидва види послуг зазвичай надаються одним і тим же виконавцем, існують кілька варіантів юридичного оформлення даних правовідносин – можна укласти один комплексний договір або ж укласти два окремі договори.

При укладанні одного комплексного договору на розробку дизайну і на надання послуг авторського нагляду можуть виникнути труднощі з визначенням умов та порядку оплати окремих послуг, порядку та строків виконання робіт і тому подібне. Такий договір може бути складним для сприйняття сторонами, як наслідок трактування окремих його положень може здійснюватися кожною стороною по-різному. Перевагою ж укладення такого договору є можливість фіксування всіх прав і обов’язків сторін від початку і до кінця відносин – бюро чітко визначається з обсягом і вартістю робіт, а замовник отримує впевненість, що він отримає повний спектр послуг.

Укладення двох окремих договорів – на розробку дизайну і на здійснення авторського нагляду – дозволяє сторонам спростити регулювання своїх відносин і уникнути окремих непорозумінь.

З точки зору юриста, можна виділити такі найбільш часті і проблемні питання, з якими стикаються учасники правовідносин в сфері дизайнерських послуг:

  • порядок і терміни виконання робіт;
  • порядок оплати робіт, здійснення оплати поетапно в залежності від виконання робіт;
  • право і можливість замовника впливати на порядок виконання робіт, вносити свої корективи;
  • порядок залучення субпідрядників і питання, пов’язані з регулюванням трудових правовідносин бюро зі своїми співробітниками;
  • момент переходу прав на об’єкт інтелектуальної власності;
  • обсяг прав на об’єкт інтелектуальної власності, які передаються замовнику;
  • питання конфіденційності.

Залежно від виду і масштабу, дизайнерські послуги можуть надаватися поетапно з узгодженням кожного етапу з замовником. У таких випадках важливо прописати в договорі чіткі терміни здійснення кожного етапу робіт. Важливо також визначити обсяги робіт та загальні вимоги до результатів кожного етапу. Бюро в таких випадках зацікавлене в тому, щоб убезпечити себе від невиправданих вимог замовника і забезпечити себе достатньою кількістю часу для виконання робіт. Поетапне виконання робіт повинно оформлятися відповідними актами прийому-передачі.

Поетапне виконання робіт також передбачає можливість здійснення поетапної оплати, яка здійснюється на підставі відповідного рахунку, виставленого на основі договору і акту прийому-передачі. У договорі необхідно передбачити рядки оплати по кожному етапу робіт, а також можливість виконавця відмовитися від переходу до виконання наступного етапу робіт до здійснення оплати за попередній. Для забезпечення інтересів виконавця і стимулювання замовника обов’язково потрібно передбачати штрафні санкції за несвоєчасну оплату. Поетапне виконання робіт також дозволяє забезпечити належну оплату послуг в разі дострокового розірвання договору.

Дуже часто виконавці робіт за договорами на надання дизайнерських послуг піддаються зайвому втручанню з боку замовника в свою діяльність. У договорі важливо прописати, яким чином, як часто і в якому обсязі замовник може вносити свої корективи в діяльність виконавця за договором. Дуже важливо, щоб уникнути конфліктних ситуацій, обмежити можливість замовника впливати на господарську діяльність виконавця.

Так як, розробка проекту дизайну проводиться на підставі технічного завдання узгодженого з замовником, необхідно попередньо передбачити можливість і порядок внесення змін до такого технічного завдання. Всі взаємодії між замовником і виконавцем з приводу коригування технічного завдання та відповідних витрат повинні обов’язково оформлятися в письмовому вигляді, в тому числі не зайвим буде укласти додаткову угоду.

Залежно від виду дизайнерських робіт виконавцю може знадобитися залучення третіх осіб – субпідрядників. Укладання договорів субпідряду має узгоджуватися із замовником. Таке узгодження на практиці часто проводиться в усній формі, що, в свою чергу, в майбутньому, призводить до непорозумінь. Щоб уникнути таких ситуацій необхідно в основному договорі вказати способи комунікації між замовником і виконавцем (письмова, електронна, факс і т.д.). Для замовника важливо також, щоб виконавець належним чином оформив трудові відносини з працівниками, зокрема в сфері прав інтелектуальної власності.

Перехід виняткових прав інтелектуальної власності вкрай важливий аспект даного виду відносин. У разі створення декількох об’єктів інтелектуальної власності необхідно передбачити порядок і строки переходу прав по кожному з них. Дуже важливо вказати повний обсяг прав, які переходять від виконавця замовнику, а також роз’яснити обмеження які можуть виникати в майбутньому при розпорядженні такими правами. Договір також повинен містити умови переходу виняткових прав на незавершений об’єкт інтелектуальної власності в разі дострокового припинення договору.

В процесі надання дизайнерських послуг сторони можуть обмінюватися інформацією конфіденційного характеру, крім того сам процес створення об’єкта інтелектуальної власності також може містити конфіденційну інформацію. У зв’язку з цим договір повинен передбачати максимально деталізовані умови використання конфіденційної інформації, а також відповідальність за порушення даних положень.

Судовою реформою України передбачено створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. У зв’язку з цим є надія, що вже найближчим часом з’явиться стабільна і зрозуміла практика в цій сфері. Але на сьогодні є необхідність приділяти максимальну увагу таким договорами і максимально детально і прозоро для сторін прописувати всі умови.


Дмитро Варик, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань надання послуг дизайнерам та бюро (студіям)ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda