Бухгалтерський облік на аутсорсинг: що можна віддати?
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

В ході здійснення господарської діяльності, незалежно від організаційно – правової форми суб’єкта господарювання, виникає необхідність в якісному веденні бухгалтерського обліку.

Від того настільки якісно ведеться бухгалтерський облік залежить фінансовий стан суб’єкта господарювання, оскільки від несвоєчасної сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та несвоєчасного подання звітності виникають штрафні санкції та пеня.

В ході здійснення господарської діяльності, юридичні та фізичні особи – підприємці мають складати первинні документи за результатами яких формувати звітність до фіскальних органів, статистики та ін.

З метою якісного ведення бухгалтерського обліку, юридичні особи, як правило, звертаються до послуг кваліфікованого бухгалтера, однак, якщо фірма має незначну кількість операцій, вона може звертатися до сторонньої організації.

Фізичні особи – підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (перша та друга група платників єдиного податку) та підприємці на загальній системі оподаткування складають декларації за підсумками року, тому, як правило, ведуть свій спрощений облік самостійно, однак при складанні звітності все таки звертаються за консультаціями до відповідних фахівців.

Фізичні особи – підприємці, що обрали третю групу платників єдиного податку, як правило, використовують працю найманих працівник та мають значний обсяг операцій, тому в них і виникає необхідність в залученні фахівців по веденню бухгалтерського обліку, що може бути представлено залученням бухгалтера, або сторонньої організації, яка надає послуги по комплексному веденню бухгалтерського обліку клієнта.

Слід зазначити, що не тільки фізичні – особи підприємці можуть залучати сторонні організації для ведення бухгалтерського обліку, а й юридичні особи, які мають незначну кількість операцій, оскільки витрти на оплату праці штатного кваліфікованого бухгалтера є, досить – часто, не економічно – доцільним.


Послуги, що можуть бути наданні сторонньою організацією при веденні бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання:

 • виписка первинних бухгалтерських документів: рахунків, заяв, наказів, платіжних відомостей, актів списання, приймання-передачі та інших документів, наказів, довіреностей, товарно – транспортних накладних, податкових накладних, тощо;
 • контроль за правильністю оформлення первинних документів, та їх відповідністю вимогам податкового законодавства;
 • введення первинної документації в автоматизовану систему для ведення бухгалтерського обліку;
 • ведення кадрового обліку на підприємстві;
 • здійснення платежів, пов’язаних з господарською діяльністю клієнта: розрахунки з контрагентами, сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, виплата заробітної плати;
 • ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат для фізичних осіб – підприємців;
 • складання та реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних;
 • проведення роботи, пов’язаної з отриманням всього пакету документів для забезпечення коректного документообігу;
 • аналіз та контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю;
 • систематизація всієї бухгалтерської документації на підприємстві;
 • складання та подання всієї звітності, зокрема, податкової, статистичної та ін.;
 • представництво інтересів клієнта в державних органах з питань, пов’язаних з його діяльністю.

Переваги залучення сторонньої організації для ведення бухгалтерського обліку:

Конфіденційність.  Ви маєте впевненість, що без Вашого дозволу, інформація про отримані Ваші доходи, контрагентів не стане відомою для  третіх осіб.

Коректність. Інформація відображена у фінансовій та податковій звітності є правильною та не містить викривлень.

Безпечність. Висока професійність фахівців  забезпечить успішне  бухгалтерське обслуговування, що в подальшому не призведе до негативних наслідків функціонування Вашого бізнесу.


Юлія Падалка, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань бухгалтерського аутсорсингу


ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda