Як закрити ТОВ в 2019 році самостійно покрокова інструкція
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Як закрити ТОВ самостійно?

Таке питання задають собі все більше і більше власників, які вирішили, з тих чи інших причин, ліквідувати свій бізнес. Як правило, такі власники спочатку розглядають можливість провести ліквідаційну процедуру самостійно, без залучення зовнішніх фахівців. Серед причин, що спонукають їх до прийняття такого рішення, є бажання уникнути додаткових витрат, оскільки такі вкладення не принесуть їм в майбутньому прибутку. Проте, залишати ТОВ в “підвішеному” стані, коли активні операції на ньому не проводяться, а витрати накопичуються, власники теж не хочуть. Ось і виходить, що власники приймають рішення про ліквідацію непрацюючого юридичної особи і задаються питанням про те, як закрити ТОВ самостійно.

Якщо юридична особа не проводила господарську діяльність, і у неї фактично немає боргових зобов’язань перед третіми особами або такі зобов’язання можуть бути задоволені за рахунок активів такої юридичної особи, то такий процес обмежиться загальною ліквідаційною процедурою, передбаченою положеннями Цивільного кодексу України. Однак якщо у юридичної особи існують боргові зобов’язання, для погашення яких активів юридичної особи не достатньо, то відповідаючи на питання про те, як закрити ТОВ з боргами, ліквідація такого ТОВ повинна здійснюватися з урахуванням положення законодавства про банкрутство. У разі порушення цієї вимоги власник (власники), керівник або ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) несуть солідарну відповідальність перед кредиторами такої юридичної особи.

Варто додатково відзначити, що на ринку існує досить багато пропозицій “фахівців” з проведення процедури “швидкої ліквідації”, яка полягає в тому, що корпоративні права ТОВ просто продаються фізичній особі, як правило, – це іноземець, а також передаються йому всі документи і печатки. Крім того, керівником цієї юридичної особи стає новий власник. Надалі, новий власник їде і забирає з собою всі документи і печатки. В результаті такої операції у старого власника залишається договір купівлі-продажу (відступлення) корпоративних прав та акт прийому – передачі документів і печаток, які він, за потребою, надає всім контролюючим органам, а також кредиторам, в разі, якщо такі пред’являть свої претензії. Разом з тим при такій процедурі не досягається основна мета ліквідації – виведення юридичної особи з ринку і припинення всіх зобов’язань. Таким чином, таку процедуру не можна вважати ліквідацією юридичної особи, тому ми її розглядати не будемо. Замість цього детальніше зупинимося на питанні як закрити підприємство правильно.

Як закрити ТОВ? Покрокова інструкція.

У зв’язку з вищевказаним, ліквідаційну процедуру умовно можна розділити на два види:

1. Загальна ліквідаційна процедура.

2. Ліквідаційна процедура в порядку банкрутства.

1. Як закрити ТОВ? Загальна ліквідаційна процедура.

Цю процедуру можна розділити на кілька етапів, а саме:
1) підготовчий етап;
2) початок ліквідаційної процедури;
3) реалізація майна підприємства, що ліквідується особи, і проведення розрахунків з кредиторами.

Підготовчий етап. На цій стадії її проведення компетентний орган або власник юридичної особи збирає необхідну інформацію про поточний фінансово-господарський стан такої організації. При вивченні документів про стан юридичної особи, зокрема, слід приділити особливу увагу дебіторської та кредиторської заборгованості, правовим статусом і фактичній наявності активів, порядку призупинення (консервації) виробничого циклу з виготовлення продукції, встановити кількість працюючих співробітників і стан розрахунків з ними, а також кількість співробітників, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми, мобілізованих співробітників і т.д. Після збору і аналізу всієї інформації рішення про ліквідацію організації може бути винесено на порядок денний загальних зборів учасників ТОВ.

Початок процедури ліквідації. Після завершення підготовчого етапу можна приступати до розгляду цього питання загальними зборами учасників ТОВ. Таке рішення необхідно належним чином документально оформити, включити в нього всю необхідну інформацію, зокрема: прізвище, ім’я, по-батькові голови та членів ліквідаційної комісії (ліквідатора), їх податкові номери, вказати порядок проведення процедури ліквідації, встановити термін для подачі кредиторами своїх вимог до організації, яка ліквідується, тощо.

Рішення про припинення юридичної особи слід подати державному реєстратору, який приймає відповідні документи про припинення юридичної особи та протягом встановленого терміну, в разі відсутності підстави для відмови (від двох до двадцяти чотирьох годин), вносить відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру.

Після оприлюднення повідомлення рішення про ліквідацію юридичної особи всі кредитори можуть подавати свої претензії до боржника. Термін обігу з претензіями, як було зазначено вище, встановлюється вищим органом юридичної особи і не може бути менше двох місяців і не більше шести місяців. Термін розгляду боржником претензій кредитора не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту їх отримання.

Також не варто забувати про те, що господарська діяльність ліквідованої організації підлягає перевірці контрольованими органами на предмет дотримання законодавства України та правильності нарахування та сплати податків та інших обов’язкових платежів. Як правило, такі перевірки проходять досить швидко, крім перевірки податковим органом, який в зв’язку з постійними реорганізаціями затягує проведення перевірки. Але в цілому, варто відзначити, що такі перевірки контролюючих органів не повинні лякати власників, по-цьому не варто мучитися питанням про те, як закрити підприємство без перевірки.

Окрему увагу слід приділити трудовим правовідносинам між юридичною особою, що ліквідується, і її працівниками, оскільки такі працівники підлягають звільненню у зв’язку з повною ліквідацією підприємства. Однак таких працівників, якщо ТОВ не працювала, може і не бути. Проте це питання лишати поза увагою не варто.

Ще одним неменшважливим процесом в ліквідаційній процедурі є інвентаризація майна юридичної особи, що ліквідується. До інвентаризації на підприємстві необхідно підійти також з великою відповідальністю, оскільки від її результатів залежатиме подальша ліквідаційна процедура.

Наступним кроком, який необхідно здійснити на цьому етапі ліквідації – це закриття поточних (депозитних) рахунків в банківських установах, крім ліквідаційного рахунку, який визначається ліквідатором після прийняття рішення про ліквідацію.

Після закінчення проведення інвентаризації, оцінки виявленого майна та закінчення терміну для пред’явлення претензій, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) проводить дії щодо скликання загальних зборів учасників ТОВ, на порядок денний якого буде винесено питання про затвердження проміжного ліквідаційного балансу. По суті це головний документ, на підставі якого буде проводитися подальша процедура ліквідації ТОВ, оскільки з нього вже буде зрозуміло – чи вистачить активів підприємства для погашення претензій кредиторів або ж ні, і, в такому випадку, необхідно звертатися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника.

Етап: реалізація майна юридичної особи та проведення розрахунків з кредиторами. На цьому етапі ліквідаційної процедури ліквідатор проводить розрахунки за визнаними претензіями кредиторів, які подали свої претензії. Слід врахувати, що погашення вимог кредиторів здійснюється у суворому дотриманні черговості, встановленої Цивільним кодексом України. Порушення цієї черговості може послужити підставою для притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідальних осіб, тобто ліквідатора (голови ліквідаційної комісії). У випадку недостатності коштів для погашення вимог кредиторів, ліквідатор організовує продаж майна юридичної особи. Отримані грошові кошти зараховуються на ліквідаційний рахунок і направляються на погашення вимог кредиторів відповідно до встановленої черговості.

Решта грошових коштів розподіляються пропорційно між учасниками товариства.

Після погашення вимог кредиторів та розподілу коштів, що залишилися ліквідатор (ліквідаційна комісія) проводить заходи щодо організації та проведення загальних зборів учасників ТОВ, на порядок денний якого виноситься питання про затвердження “нульового” ліквідаційного балансу.

Також слід закрити ліквідаційний рахунок в банку і отримати довідку про його закриття.

Крім того, не варто забувати про необхідність передачі документів ліквідованої особи в архівний відділ для довгострокового зберігання.

Передача здійснюється на останньому етапі ліквідації компанії, оскільки в перелік документів, які передаються, входять: статутні документи, документи по виплаті заробітної плати, довідки про закриття поточних рахунків, довідки про результати перевірок і т.д.

Після отримання довідки з архівного відділу ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) може подавати заяву державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення юридичної особи. До такої заяви обов’язково необхідно додати довідку з архівного відділу.

Юридична особа вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до ЄДР.

Наведена процедура може бути застосована, відповідаючи на питання про те, як закрити ТОВ з нульовим балансом, тобто ТОВ, які не мають кредиторської та дебіторської заборгованості, або ТОВ, активів якого досить для погашення кредиторської заборгованості.

2. Ліквідаційна процедура у порядку банкрутства.

Ця процедура застосовується для ліквідації юридичної особи, якщо в загальній ліквідаційній процедурі було встановлено, що активів такої особи недостатньо для погашення всіх кредиторських вимог.

В такому випадку, після затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) скликає загальні збори учасників ТОВ, на порядок денний яких виносить питання – про звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Після прийняття загальними зборами учасників юридичної особи рішення про звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) робить всі необхідні дії з підготовки заяви та оплати судового збору. Варто вказати, що заява в суд має обов’язково містити інформацію, передбачену спеціальним Законом, а також повинен бути прикладений ряд документів, що підтверджують, зокрема, проведення загальної ліквідаційної процедури і наявність кредиторської заборгованості, яка перевищує активи юридичної особи яка звернулася із заявою про порушення справи про банкрутство.

При цьому, суд, розглянувши таку заяву, і відкривши провадження у справі про банкрутство боржника, виносить постанову про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також призначає ліквідатора в порядку, передбаченому Законом для призначення арбітражного керуючого. Однак обов’язки ліквідатора можуть бути покладені судом на ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) в незалежності від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Подальші дії в ліквідаційній процедурі в справі про банкрутство боржника, в деякій мірі, схожі з діями в загальній ліквідаційній процедурі. Однак є і досить багато відмінностей, властивих тільки ліквідаційній процедурі в справі про банкрутство.

Так, наприклад, ліквідатор після закінчення строку для пред’явлення претензій кредиторами зобов’язаний підготувати і подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів, а після такого твердження скликати загальні збори кредиторів, на якому необхідно обрати кількісний і персональний склад комітету кредиторів. Зазначений представницький орган буде представляти інтереси всіх кредиторів у справі про банкрутство боржника.

Після проведення реалізації виявленого майна і задоволення вимог кредиторів, ліквідатор готує звіт та ліквідаційний баланс та подає їх на схвалення комітету кредиторів, а після на затвердження суду.

Ухвала суду про затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство боржника та внесення запису про припинення до Єдиного державного реєстру.

Роман КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda