Як ліквідувати ТОВ з боргами самостійно. Покрокова інструкція 2019
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Не завжди просто прийняти рішення про ліквідацію свого бізнесу. Але рано чи пізно для власників бізнесу приходить такий час. Причини прийняття рішення про ліквідацію можуть бути різні.

Прийняте рішення про ліквідацію юридичної особи тягне за собою ряд дій, які необхідно здійснити власникам такого підприємства.

Юридична особа такої організаційно-правової форми, як товариство з обмеженою відповідальністю, є найпоширенішим для зайняття підприємницькою діяльністю, результатом чого і ліквідація такого господарського товариства є наймасовішою. Далі ми розглянемо порядок і процедуру ліквідації, і відповімо на питання про те, як ліквідувати ТОВ з боргами або навіть самостійно.

Як ліквідувати ТОВ з боргами або самостійно?

Перед прийняттям рішення про те, як ліквідувати ТОВ, власникам необхідно обміркувати (зважити) всі «за» і «проти» такої ліквідації, взяти до уваги всі аспекти ліквідованого ТОВ, його фінансове становище, наявність активів і пасивів і так далі, так як кожен випадок ліквідації підприємства індивідуальний і підлягає ретельному попередньому вивченню.

Тому до початку процедури ліквідації необхідно розробити детальний план дій і заходів, які необхідно буде провести, і який би враховував всі особливості юридичної особи.

Багато власників ТОВ, а особливо в разі, коли власник один, намагаються знайти відповідь на питання про те, як ліквідувати ТОВ самостійно без залучення фахівців. Відразу звертаю увагу, що це буде найбільшою помилкою, з тієї простої причини, що процедура ліквідації, в тому числі ліквідації з одним учасником, являє собою досить складний і специфічний процес.

Так, в разі вибору способу ліквідувати ТОВ самостійно (без залучення фахівців), учасники зіткнуться з безліччю питань (перешкод), що виникають в процесі ліквідації, які прямо на нормативному рівні не врегульовано, і лише практичний досвід фахівців (юристів), які вже знайомі з процедурою ліквідації і неодноразово стикалися з подібними проблемами, дозволяє їм правильно їх вирішувати. Відсутність нормативного регулювання по ряду питань – це не єдина складність, з якою можуть зіткнутися на практиці власники, які прийняли рішення про ліквідацію суб’єкта господарської діяльності.

Таким чином, якщо власники хочуть що б процедура ліквідації їх ТОВ пройшла швидко і без будь-яких проблем, то їм необхідно буде звернутися до практикуючих юристів.

Сама процедура ліквідації підприємства визначена на нормативному рівні. Але в кожному разі виникають якісь індивідуальні складнощі, які необхідно буде вирішувати в силу практичного досвіду.

Таким чином, не існує якоїсь однієї покрокової інструкції, за допомогою якої, будь-який власник бізнесу зміг би самостійно (без залучення фахівців) і без проблем ліквідувати своє ТОВ. Крім того, для кожної організаційно-правової форми юридичної особи притаманні особливості, які необхідно врахувати при їх ліквідації.

У той же час, законодавством встановлено обов’язкові «кроки», які необхідно здійснити при ліквідації, як ТОВ, так і інших, що діють в Україні, суб’єктів господарської діяльності.

Покрокову інструкцію ліквідації ТОВ на 2019 рік

Першим кроком, який буде стартом для процедури ліквідації, є прийняття учасниками, на загальних зборах, рішення про припинення діяльності ТОВ шляхом його ліквідації за рішенням власників та призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора).
Ліквідатором (ліквідаційною комісією) може бути обрано будь-яка фізична особа. Але, як правило, в більшості випадків в процесі ліквідації підприємства ліквідатором обирають особу, яка займала посаду директора (виконавчого органу), так як дана особа вже поінформоване про особливості всієї господарської діяльності такого підприємства.
З моменту обрання ліквідатора (ліквідаційної комісії) до нього переходять повноваження і покладаються функції виконавчого органу юридичної особи.

Другим кроком буде подача державному реєстратору примірника рішення зборів власників (оформленого у вигляді протоколу або рішення учасника) про ліквідацію. Після чого, державний реєстратор вносить до ЄДР запис про припинення діяльності юридичної особи.

Після подачі документів державному реєстратору необхідно звернутися до фіскальних органів, ПФУ та інших фондів державного загальнообов’язкового соціального страхування з відповідними заявами про ліквідацію підприємства з метою проведення ними позапланових перевірок. В результаті таких перевірок повинні бути отримані довідки про відсутність у підприємства, що ліквідується ТОВ, заборгованостей по оплаті зборів, податків та інших обов’язкових виплат, а також про зняття з обліку юридичної особи в цих органах.

Наступним кроком має бути повідомлення кредиторів і боржників про ліквідацію підприємства і визначення термінів і порядку звернення кредиторів зі своїми вимогами до підприємства, що ліквідується. Зазначена процедура може здійснюватися паралельно з процедурою повідомлення контролюючих органів (ДФС, ПФУ) про ліквідацію.

Також паралельно зі згаданими діями ліквідатор (ліквідаційна комісія) ТОВ проводить закриття в банківських установах розрахункових рахунків, які не будуть використовуватися в ліквідаційному процесі. У ліквідаційній процедурі може бути використаний тільки один розрахунковий рахунок в одному банку (так званий «ліквідаційний розрахунковий рахунок»), який після проведення всієї процедури ліквідації ТОВ буде також закритий.

У разі наявності у ТОВ відокремлених підрозділів необхідно прийняти рішення про їх закриття. Таке рішення приймає уповноважений орган, визначений статутними документами ТОВ.

Також якщо ТОВ має ліцензії або дозвільні документи (різного характеру), то слід звернутися із заявами до відповідних органів ліцензування для їх анулювання.

Наступним кроком буде здійснення всіх необхідних дій для врегулювання питань, пов’язаних зі стягненням заборгованостей з контрагентів, які мають грошові зобов’язання перед підприємством, яке ліквідується.

Одним з важливих питань, яке необхідно вирішити в ході ліквідації юридичної особи, є питання звільнення співробітників, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. Сама по собі процедура звільнення працівників суворо регламентована законодавством і, перш за все, залежить від багатьох обставин, зокрема, наявності законодавчо встановлених пільг у певних категорій працівників (наприклад, наявність на підприємстві працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, яка не досягла трьох років (так званій, декретній відпустці), жінок, які мають дітей, які не досягли трьох років, і багатьох інших). Тому дуже важливо при звільненні найнятих робітників дотриматися всіх процедурних вимог, встановлених законодавчо, зокрема своєчасне попередження про звільнення самих працівників, повідомлення центру зайнятості про масове звільнення співробітників при припинення (ліквідацію) юридичної особи та інші.

Після розгляду претензій кредиторів і визначення вартості майна підприємства, що ліквідується складається проміжний ліквідаційний баланс, який і відображає зазначену інформацію. Якщо за результатами складання проміжного ліквідаційного балансу виявитися, що кредиторська заборгованість більше ніж вартість активів ТОВ, то таке підприємство змушене буде ліквідуватися в судовому порядку через процедуру банкрутства.

Отримані вимоги кредиторів включаються до реєстру вимог кредиторів, згідно з яким і проводяться розрахунки з кредиторами. Не варто забувати, що розрахунки з кредиторами проводяться в установленому законодавством порядку (черговості).

У разі відсутності грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ для проведення оплати за претензіями кредиторів ліквідованого підприємства здійснюється продаж активів ТОВ.

Далі ліквідатором складається ліквідаційний баланс, який затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію (як правило, загальними зборами учасників).

У разі наявності майна, що залишилося у підприємства після проведення розрахунків з усіма його кредиторами таке майно або розподіляється між учасниками (власниками) підприємства, що ліквідується ТОВ, або продається, а виручені від його продажу кошти розподіляються між власниками.

Заключним кроком після здійснення всіх вищевказаних процедур ліквідації ТОВ буде передача документів підприємствf в архів і знищення печаток і штампів.

Зазначений алгоритм дій, як ліквідувати ТОВ самостійно, дає відповідь і на питання про те, як ліквідувати ТОВ з одним учасником, так і з двома і більше.

Різниця тільки в тому, що ліквідувати ТОВ з одним учасником легше, так як скликати збори учасників (учасника) і прийняти на ньому необхідні рішення набагато швидше.

Андрій КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda