Як закрити акціонерне товариство? Процедура+строки
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Цивільним кодексом України (ст. 111) передбачено загальний порядок ліквідації юридичних осіб, який застосовується для ліквідації суб’єктів господарської діяльності всіх видів (організаційно-правових форм).

Однак процес ліквідації юридичної особи конкретної організаційно-правової форми має свої особливості. ⇒читайте в статті “Форма і процедура ліквідації юридичної особи в Україні”

Так, і акціонерне товариство має особливості, які необхідно дотримуватися при ліквідації такої юридичної особи. Особливості ліквідації АТ передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), який є спеціальним, і підзаконними нормативними актами НКЦПФР України. Специфіка такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство полягає, в першу чергу, в тому, що статутний капітал АТ складається з кількості акцій, які розподілені між учасниками (акціонерами). При створенні акціонерного товариства, акціонери реєструють випуск акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Підтвердженням реєстрації випуску акцій є отримання акціонерним товариством в НКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Як закрити акціонерну компанію? Основні відмінності

Основні відмінності процедури ліквідації акціонерних товариств від процедури ліквідації суб’єктів господарської діяльності інших організаційно-правових форм, перш за все, полягають в порядоку скликання загальних зборів акціонерів і прийняття рішення на таких зборах.

Для скликання зборів акціонерів, на яких буде прийматися рішення про ліквідацію, необхідно отримати в Національному депозитарії України перелік власників цінних паперів, яким буде направлено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (реєстр акціонерів).

Після отримання реєстру акціонерів, не менше ніж за тридцять днів, акціонерне товариство (емітент) має розіслати акціонерам (зазначеним в реєстрі акціонерів) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, опублікувати це ж повідомлення в засобах масової інформації (НКЦПФР, КМ України або ВР України) і розмістити в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР.

На загальних зборах акціонерів, крім інших рішень, в обов’язковому порядку, необхідно прийняти рішення з наступних питань:

  • про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом ліквідації за рішенням власників (акціонерів);
  • про обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора). З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження не тільки виконавчого органу (директора), але і наглядової ради, яка створюється в АТ для представлення та захисту інтересів акціонерів. У зв’язку з цим, ліквідаційна комісія (ліквідатор) в процесі ліквідації повинна діяти, в першу чергу, в інтересах акціонерів АТ і при необхідності застосувати заходи щодо їх захисту;
  • про порядок і терміни проведення ліквідаційної процедури АТ;
  • про порядок розподілу між акціонерами АТ майна, яке залишиться після задоволення вимог кредиторів (ст. 88 Закону).

У визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку строки, емітент зобов’язаний опублікувати особливу інформацію про ліквідацію акціонерного товариства в засобах масової інформації та розмістити її в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР.

Згідно з нормативним актом НКЦПФР після прийняття рішення про ліквідацію, протягом 10-ти робочих днів, ліквідатор подає до територіального органу НКЦПФР пакет документів для призупинення обігу акцій ліквідованого акціонерного товариства. Необхідно звернути увагу, що НКЦПФР дуже пильно відноситься до пакету документів, в зв’язку з чим, щоб уникнути відмови, необхідно ретельно підготувати всі документи з дотриманням всіх вимог нормативних актів НКЦПФР для того, щоб правильно закрити компанію.

Виконавши вказані дії, ліквідатор проводить спільні дії для того, щоб закрити компанію, які передбачені для ліквідації всіх юридичних осіб, наприклад: повідомляє кредиторів про ліквідацію АТ, стягує дебіторську заборгованість, закриває рахунки в банківських установах (крім одного, який буде використовуватися в процедурі ліквідації), повідомляє контролюючі органи про ліквідацію, і так далі.

Однак, ліквідатору (ліквідаційній комісії) не варто забувати, що йому необхідно буде здійснювати дії, без яких ліквідувати АТ неможливо, а саме, взаємодіяти з:

  • національним депозитарієм України з метою отримання необхідних довідок, реєстрів акціонерів;
  • депозитарними установами (в яких відкриті рахунки в ЦП);
  • Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що являє собою підготовку пакету документів щодо скасування реєстрації випуску акцій, анулювання акцій, закриття в депозитарних установах рахунків в цінних паперах і т.д.

На завершення, хотілося б акцентувати увагу на тому, що ліквідація такої юридичної особи, як акціонерне товариство, являє собою досить специфічний і складний процес, який не бажано починати самостійно без залучення зовнішніх практикуючих фахівців.

Андрій КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda