Банкрутство підприємства як спосіб ліквідації
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

За рідким винятком будь-яка юридична особа проходить всі «життєві» цикли від моменту його створення і державної реєстрації, і, врешті-решт, до його припинення (ліквідації).

Спосіб припинення (ліквідації) суб’єкта господарювання залежить, перш за все, від його поточного фінансового стану, різниці між його активами і пасивами. Так, законодавчо встановлено, що юридичні особи, які мають позитивне співвідношення між своїми активами і пасивами (зобов’язаннями перед третіми особами, в тому числі і грошовими) або, наприклад, їх співвідношення дорівнює нулю, можуть бути ліквідовані за загальною процедурою за рішенням власника. ⇒детальніше Про порядок і процедуру ліквідації підприємства

Разом з тим, юридичні особи, що мають ознаки стійкої неплатоспроможності, зокрема, це особи, у яких протягом певного періоду часу всіх їх активів недостатньо для виконання грошових зобов’язань перед третіми особами, які не можуть бути ліквідовані за загальною процедурою. Очевидно, що це зроблено для того, щоб в рівній мірі захистити майнові інтереси всіх кредиторів такого суб’єкта господарювання. В цьому випадку ліквідація підприємства через процедуру банкрутства, яка здійснюється виключно в спеціальному судовому порядку і є законодавчо регламентованої.


Ліквідація через банкрутство


У загальних рисах ліквідація підприємства через банкрутство виглядає наступним чином.

1. Ліквідація через банкрутство, починається не відразу. Спочатку необхідно встановити, що суб’єкт господарювання має ознаки стійкої неплатоспроможності.

Наприклад, це може бути встановлено при здійсненні загальної процедури ліквідації, яка проводиться на підставі загальних положень Цивільного кодексу України. Так, у разі виявлення в ліквідаційній процедурі наявності факту перевищення кредиторської заборгованості над активами підприємства, ліквідатором (керівником) підприємства має бути прийняте рішення про звернення з відповідною заявою до суду і початком ліквідації через банкрутство.

Крім того, не варто забувати, що законом про банкрутство передбачені формальні вимоги до заяви та наявності документів, що підтверджують деякі обставини.

Так, зокрема, суду необхідно надати документи, що підтверджують дотримання проведення процедури ліквідації, передбаченої Цивільним кодексом України, а також наявність грошових коштів, яких достатньо для проведення ліквідації підприємства через процедуру банкрутства.

Недотримання цих вимог буде підставою для відмови в прийнятті судом заяви про ліквідацію підприємства через процедуру банкрутства і, як наслідок, неможливість продовження ліквідації підприємства.

2. Після прийняття заяви і відкриття провадження про ліквідацію підприємства через процедуру банкрутства, суд, як правило, ліквідатором підприємства призначає арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), однак це відбувається не завжди, – за клопотанням підприємства суд може призначити ліквідатором в процедурі банкрутства і попереднього ліквідатора, який був призначений власником підприємства.

3. Термін проведення процедури ліквідації через процедуру банкрутства обмежений в часі і не повинен перевищувати дванадцяти місяців. Протягом цього терміну ліквідатор повинен провести всі необхідні заходи, в тому числі, повторно провести інвентаризацію майна підприємства, що ліквідується.

4. Кредитори підприємства, яке ліквідується через процедуру банкрутства, повинні повторно звернутися зі своїми грошовими вимогами до такого підприємства, але вже в процедурі його банкрутства. Такі заяви повинні бути подані протягом місячного терміну з моменту публікації оголошення про визнання підприємства банкрутом.

5. Після проведення всіх ліквідаційних процедур ліквідатор повинен підготувати ліквідаційний баланс, звіт в ліквідаційній процедурі та подати їх до суду для затвердження. За результатами розгляду цих документів судом буде винесено ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство підприємства, яке стане підставою для внесення інформації про ліквідацію підприємства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З моменту внесення до реєстру цієї інформації підприємство вважається ліквідованим.


Роман КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda