Скільки коштує ліквідація ТОВ у 2019 році. Ціна в Україні
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Права, що надаються власнику юридичної особи, – це тільки одна зі сторін права власності на корпоративні права в статутному капіталі юридичної особи. Інша сторона – обов’язки. Власність зобов’язує – цей принцип закріплений в Конституції України і безпосередньо відноситься до процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Саме в цій процедурі виникає обов’язок власника (власників) юридичної особи належним чином вивести таку особу з ринку. Як і кожне бізнес-рішення, таке рішення вимагає зваженого і відповідального підходу, оскільки помилки, допущені на початковому етапі, можуть дорого коштувати його власникам.

Одним з важливих питань, яке необхідно вирішити на початковому етапі, – це економічний розрахунок витрат, необхідних для проведення процедури ліквідації юридичної особи. Адже серйозні прорахунки в розрахунках при первинній підготовці до процедури ліквідації вплинуть на всю процедуру і можуть стати перешкодою до її завершення і, як наслідок, порушення прав третіх осіб, серед яких можуть виявитися колишні працівники такої юридичної особи, державні органи тощо. А це може призвести до соціальної напруженості і посилювання конфліктної ситуації.

Альтернативні способи “ліквідації” ТОВ

Найчастіше, проведення такого розрахунку підштовхує власника (власників)  до пошуку альтернативних варіантів відходу від виконання своїх зобов’язань, оскільки витрати, пов’язані з ліквідаційною процедурою юридичної особи, є значними і, зі зрозумілих причин, нести він їх не хоче. Саме небажання нести додаткові витрати на ліквідаційну процедуру часто стає основною причиною обрання інших способів “ліквідації”, які, на думку власника (власників) ТОВ, значно дешевші і простіші для них. Однак такі способи є лише підміною поняття ліквідаційної процедури, а не самою ліквідацією, оскільки при їх проведенні не досягаються ті цілі, до яких призводить ліквідаційна процедура, а значить, вони не можуть служити її заміною. Так, наприклад, деякі фахівці пропонують замість проведення ліквідаційної процедури продати корпоративні права третім особам, які зобов’язуються шляхом приховування документів і ігнорування запитів контролюючих і правоохоронних органів, забезпечити власникам вирішення їхніх проблем, пов’язаних з ліквідацією ТОВ. Однак тільки на перший погляд може здатися, що це вирішить проблему власника (власників) щодо ліквідації ТОВ. Насправді ж це проста зміна учасника/власника (учасників/власників) юридичної особи, яка жодним чином не знімає відповідальності за дії або бездіяльність попередніх посадових осіб і власників і не тягне за собою автоматичного погашення заборгованості кредиторів. Вартість такої процедури, як правило, становить від тисячі до кількох тисяч гривень і проводиться вона протягом декількох днів, що, зі зрозумілих причин, більш прийнятно для власника (власників) ТОВ, ніж повноцінна ліквідаційна процедура, яка може тривати від трьох місяців і довше і розмір вартості якої значно вищий.

У зв’язку з цим, перш ніж погодиться на таку пропозицію власник (власники) ТОВ повинен проаналізувати можливі ризики і наслідки зазначеної “ліквідаційної процедури”, оскільки її наслідки не дозволять його проблеми, а можуть тільки погіршити їх. ⇒в статті читайте “Як ліквідувати ТОВ з одним засновником і боргами самостійно?”

Скільки коштує ліквідація ТОВ?

Проте, повернемося до розміру вартості загальної ліквідаційної процедури юридичної особи, активів якої достатньо для погашення вимог кредиторів. На формування такої вартості можуть впливати як зовнішні, так і внутрішні чинники, але, так чи інакше, щоб уникнути негативних наслідків, перед прийняттям рішення про ліквідацію, слід провести попередній аналіз фінансово-господарського стану юридичної особи з залученням фахівців, які допоможуть розробити детальний план дій при процедурі ліквідації ТОВ із зазначенням приблизних витрат на їх проведення, а також оцінять ризики з проблемних питань, які нагромадилися за період господарської діяльності підприємства.

Відповідаючи на питання, скільки коштує ліквідація ТОВ в Україні, то варто зауважити, що економічний розрахунок вартості загальної ліквідаційної процедури умовно можна розділити на два види: 1) самі витрати на проведення ліквідаційної процедури (прямі витрати); і 2) витрати на погашення кредиторської заборгованості (непрямі витрати).

У перелік прямих витрат при ліквідації ТОВ можна віднести наступні платежі:

  • офіційні платежі, необхідні для проведення ліквідаційної процедури, наприклад, комісії банківських установ (закриття поточних рахунків, проведення розрахунково-касових операцій і т.д.), судовий збір (при оскарженні рішень органів державної влади, стягнення дебіторської заборгованості тощо), мито (при оформленні нотаріального доручення) і т.д.
  • послуги зовнішніх консультантів, наприклад, юристи, аудитори, оцінювачі, архіваріуси, торгові організації і т.д .;
  • послуги зі зберігання товарно-матеріальних цінностей юридичної особи;
  • оплата роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії), наприклад, винагороду ліквідатора (членів ліквідаційної комісії), витрати на проїзд, паливо, оренда транспортних засобів, оренду приміщення, комунальні послуги, телефонний (стільниковий) зв’язок, оплата послуг з доступу до Інтернету, оплата електронних ключів, оплата електронних баз даних (1С, Ліга: Закон, Медок) і т.д.

До непрямих витрат можна віднести такі платежі:

  • заробітна плата працівників підприємства;
  • податки і збори, а також інші обов’язкові платежі;
  • грошові вимоги кредиторів юридичної особи, що ліквідується і т.д.

Наведені переліки не є вичерпними, в них можуть входити і інші витрати, необхідні для проведення ліквідаційної процедури. Також не всі наведені витрати можуть мати місце в ліквідаційній процедурі, оскільки, наприклад, у юридичної особи, яка не вела господарську діяльність і, в зв’язку з цим, відсутні будь-які товарно-матеріальні цінності, не можуть бути витрати у вигляді зберігання таких цінностей. Однак є й такі витрати, які виникнуть не залежно від того вело таке ТОВ господарську діяльність чи ні. Так, наприклад, комісії банківських установ при закритті поточних рахунків, в тому числі і ліквідаційного рахунку, будуть сплачуватися в будь-якому випадку. Це далеко не повний перелік платежів, які необхідно зробити, не залежно від стану юридичної особи, яка планує ліквідуватися.

Також не варто забувати про оплату послуг ліквідатора (ліквідаційної комісії), розмір вартості яких може варіюватися від декількох тисяч гривень за всю процедуру до кількох тисяч гривень на місяць. Перш за все, на розмір вартості таких послуг впливають суб’єктивні фактори, такі як, наприклад, місце реєстрації ТОВ, наявність або відсутність активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, особливо по податках і зборах, а також інших обов’язкових платежах до бюджету. Це викликано в першу чергу тим, що для проведення ліквідаційної процедури буде витрачено різну кількість робочого часу ліквідатора (ліквідаційної комісії), тому перед початком проведення ліквідаційної процедури важливо оцінити фінансово-господарський стан юридичної особи. Так, наприклад, вартість послуг ліквідатора (ліквідаційної комісії) при ліквідації ТОВ, зареєстрованого в сільській місцевості і не маючого товарно-матеріальних цінностей, кредиторської та дебіторської заборгованості, можуть скласти кілька тисяч гривень за всю ліквідаційну процедуру, а послуги ліквідатора (ліквідаційної комісії) при ліквідації точно такого ж ТОВ, але яке зареєстровано в обласному центрі, можуть бути вище в кілька разів. До того ж, варто відзначити, що важливе значення має рівень кваліфікації ліквідатора, оскільки вартість послуг висококваліфікованого фахівця будуть в рази вище ніж, скажімо, послуги колишнього номінального директора такого ТОВ, який про процедуру ліквідації знає тільки із засобів масової інформації.

Необхідно звернути увагу, що тут мова йде про витрати в загальній процедурі ліквідації, коли достатньо активів юридичної особи для проведення розрахунків з кредиторами. Якщо ж таких активів не достатньо, то ліквідаційна процедура повинна проводиться відповідно до спеціального Закону, яким передбачено порядок формування та погашення витрат в ліквідаційній процедурі юридичної особи. До слова, витрати в процедурі банкрутства досить істотні і, часом, не співмірні із загальною процедурою ліквідації.

Таким чином, знаючи про всі фактори, які впливають на формування вартості ліквідаційної процедури, можна приблизно скласти розрахунок витрат такої процедури, тобто ціну ліквідації ТОВ. Однак все ж потрібно визнати, що такий розрахунок буде не остаточний, оскільки в процесі проведення ліквідаційної процедури можуть виникнути непередбачені обставини (штрафи, пеня), що впливають на розмір таких витрат. У зв’язку з цим, для погашення таких не передбачуваних витрат, необхідно створювати резерв, який може бути використаний для цих цілей. При цьому розмір такого резерву залежить, перш за все, від самої юридичної особи, яку планується ліквідувати, і можливостей її власника (власників). ⇒дізнатися про терміни та порядок ліквідаціїї ТОВ

Роман КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda