Терміни і порядок ліквідації ТОВ. Рішення/протокол
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

В Україні господарську діяльність здійснює велика кількість юридичних осіб різних організаційно-правових форм. Види організаційно-правових форм суб’єктів господарської діяльності передбачені чинним законодавством.

Так, при прийнятті рішення про заняття бізнесом, бажаючі особи, як фізичні, так і юридичні, можуть створити (зареєструвати в установленому порядку) юридичну особу, в зручній для себе організаційно-правовій формі.

Однак настає момент, коли власники суб’єкта господарської діяльності, з різних причин, змушені приймати рішення не тільки про створення, а й про припинення діяльності (ліквідації) юридичної особи.

У цій статті розглянемо терміни і порядок ліквідації юридичної особи такої організаційно-правової форми, як товариство з обмеженою відповідальністю.

В Україні товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ) є найпоширенішою і найдоступнішою організаційно-правовою формою юридичної особи для ведення бізнесу.

Процедура створення такого підприємства є досить простою і швидкою (1-2 робочих дні), і не потребує додаткових витрат (наприклад, відсутній мінімального розміру статутного капіталу), дозволів, як це, наприклад, відбувається при створенні (державної реєстрації) акціонерних товариств.

Не дивлячись на простоту і швидкість створення такої юридичної особи, процедура його ліквідація є досить складним і довгим процесом.

Перед тим, як почати процедуру ліквідації ТОВ, необхідно врахувати наступні фактори: склад учасників, його фінансове становище, наявність активів і пасивів, їх співвідношення, визначити, обтяжене майно такого підприємства заставами (іпотеками), чи встановлені які-небудь заборони на його відчуження (арешти), а також врахувати часовий чинник врегулювання взаємовідносин з дебіторами і кредиторами, в тому числі і з тими, з якими виникли суперечки, що знаходяться на розгляді в судах, і трудовим колективом, і інше.

Крім того, перед прийняттям рішення про ліквідацію ТОВ, необхідно звернути увагу на показники балансу такого підприємства, так як його зміст буде впливати на саму процедуру ліквідації.

Розглянемо кілька можливих варіантів з різними показниками балансу юридичної особи.

Ліквідація ТОВ з нульовим балансом

Так, в разі якщо баланс ТОВ є «нульовим», що означає відсутність дебіторської і кредиторської заборгованостей, то процедура ліквідації такого підприємства буде набагато простішою, так як ліквідатору (ліквідаційної комісії) не потрібно буде здійснювати ряд дій по стягненню з боржників підприємства заборгованостей, а також шукати кошти (реалізовувати майно) для погашення кредиторських вимог. Дана ситуація характерна, як правило, для малих підприємств, які довгий час не ведуть господарську діяльність. ⇒в статті читайте “Як закрити непрацюючу ТОВ з боргами або ж нульовим балансом в 2019 році самостійно? Інструкція”

Така ситуація, для власників ТОВ, що ліквідується, також буде найпростішою і, напевно, найбільш бажаною, так як навіть контролюючі органи без проблем проводять перевірку таких суб’єктів господарської діяльності.

Ліквідація ТОВ з дебіторською та кредиторською заборгованістю

Розглянемо і інший випадок, наприклад, якщо баланс підприємства, що ліквідується буде містити показники, як дебіторської, так і кредиторської заборгованостей. В такому випадку ліквідатору (ліквідаційній комісії) необхідно буде приймати дії, як по стягненню всієї дебіторської заборгованості з інших суб’єктів господарської діяльності, так і по погашенню заборгованості ТОВ. У разі не достатності грошових коштів та інших активів, ліквідатор ТОВ змушений буде реалізовувати майно для погашення кредиторських претензій (вимог).

Ліквідація ТОВ з боргами

У разі ж, якщо баланс ліквідованого ТОВ, має явні ознаки неплатоспроможності, то таке підприємство, швидше за все, змушене буде звернутися до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.

В цілому, порядок ліквідації підприємств визначено нормативними актами. Однак слід зазначити, що існує безліч питань, що виникають безпосередньо в самому процесі ліквідації, які на нормативному рівні не врегульовано, і лише практичний досвід фахівців, які вже знайомі з процедурою ліквідації і неодноразово стикалися з подібними проблемами, дозволяє їм правильно їх вирішувати.

Отже, щоб уникнути помилок в процесі ліквідації необхідно звертатися до профільних юристів, які мають відповідний досвід роботи, в тому числі і досвід спілкування з контролюючими органами.

Порядок ліквідації ТОВ

У разі коли власники підприємства вирішили його ліквідувати, необхідно зробити певні дії.

Так, першим кроком буде прийняття компетентним органом юридичної особи рішення про ліквідацію, яке оформляється, як правило, у вигляді протоколу (одноосібним власником – у вигляді рішення). При ліквідації ТОВ уповноваженим органом приймати рішення про ліквідацію будуть загальні збори учасників. На даному засіданні також обирається ліквідатор (або ліквідаційна комісія), який (-а) безпосередньо буде здійснювати дії з ліквідації юридичної особи.

У більшості випадків, як показує практика, в процесі ліквідації підприємства ліквідатором обирають особу, яка займала посаду виконавчого органу (наприклад, директора), так як дана особа вже поінформоване про особливості всієї господарської діяльності такого підприємства.

Необхідно звернути увагу на порядок проведення загальних зборів учасників ТОВ (на якому будуть прийматися рішення про ліквідацію), їх повноваження, а також на зміст протоколу загальних зборів учасників (власників) ТОВ.

Як вже було зазначено вище, для прийняття рішення про ліквідацію ТОВ юридична особа повинна скликати загальні збори учасників (порядок скликання та проведення зборів учасників регламентується нормативними актами і установчими документами самого підприємства). За загальним, нормативно встановленим, правилом для проведення загальних зборів учасників ТОВ, на якому буде прийнято рішення про ліквідацію ТОВ, необхідна присутність учасників (власників), які в сукупності володіють не менш ніж 75% від статутного капіталу такої юридичної особи. В іншому випадку рішення про ліквідацію ТОВ прийнято не буде, так як відсутня необхідна кількість учасників, і збори не уповноважений приймати будь-які рішення.

Крім того, установчими документами (для ТОВ таким документів є Статут) конкретного ТОВ може бути встановлений інший кворум учасників для прийняття рішення про ліквідацію, більш ніж 75% і більше відсотків, наприклад, 100% від статутного капіталу.

У разі присутності учасників на загальних зборах учасників ТОВ, які володіють достатньою кількістю голосів, в порядку денному зборів учасників, крім інших, необхідно розглянути такі питання, за якими в обов’язковому порядку необхідно прийняти рішення, а саме:

  • питання перший: про припинення юридичної особи шляхом її ліквідації за рішенням учасників;
  • питання друге: про обрання ліквідатора (ліквідаційної комісії);
  • питання третє: термін ліквідації ТОВ і порядок ліквідації ТОВ, тобто проведення ліквідаційної процедури. При розгляді даного питання необхідно, крім інших, прийняти рішення про встановлення строку пред’явлення кредиторами своїх претензій. Такий строк не може бути менше двох місяців і більше шести. В іншому випадку, державний реєстратор відмовить у прийнятті документів для внесення запису до ЄДР про перебування юридичної особи в процесі припинення.

Таким чином, в рішенні (протокол про ліквідацію ТОВ) загальних зборів учасників ТОВ в обов’язковому порядку повинно бути вказано наступне: персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Після прийняття рішення із зазначених питань, протокол підписується або обраними на цих же зборах головою загальних зборів та секретарем, або всіма присутніми учасниками загальних зборів.

Після прийняття учасниками (власниками) рішення про припинення діяльності (ліквідації) підприємства, слід подати державному реєстратору екземпляр такого рішення, оформленого у вигляді протоколу (оригінал або нотаріальну копію) про ліквідацію. Після чого, державний реєстратор вносить до ЄДР запис про перебування юридичної особи в процесі припинення.

З моменту внесення до ЄДР зазначеного запису, ліквідатор чи ліквідаційна комісія здійснюють ряд обов’язкових дій, наприклад, таких, як:

  • виявлення дебіторської та кредиторської заборгованостей;
  • закриття рахунків в банківських установах, крім рахунку, який буде використовуватися в процедурі ліквідації ТОВ;
  • звернення до контролюючих органів державної влади із заявою про проведення перевірки суб’єкта господарської діяльності та видачі довідки про відсутність заборгованості. Необхідно звернути увагу, що державна фіскальна служба швидше за все проводить таку перевірку і видає довідку про відсутність заборгованостей виключно при подачі їй «нульового балансу». В іншому випадку, перевірку в фіскальному органі не пройти;
  • закриття відособлених підрозділів (в разі їх існування);
  • звільнення співробітників підприємства в зв’язку з ліквідацією;
  • проведення оцінки та інвентаризації активів (майна) юридичної особи;
  • здійснення інших дій, спрямованих на ліквідацію підприємства як юридичної особи.

У загальній сукупності такий процес припинення діяльності юридичної особи займає не менше 3-х місяців. Більшу частину зазначеного часу займають перевірки контрольованими органами (державної фіскальною службою, ПФУ та інші) господарської діяльності підприємства, а також стягнення юридичною особою дебіторської заборгованості (в разі її наявності).

Андрій КРАВЧЕНКО, ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda